woensdag 9 december 2009

Kerken nieuws of geloof stijgt

Nederlanders bezoeken minder vaak godsdienstige bijeenkomsten. Maar op welke manier beleven mensen hun geloof dan als individu? En wat zijn de oorzaken van het toenemende individualisme binnen het geloof?

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 25 procent van de Nederlanders in 1993 nog maandelijks een bezoek aan de kerk bracht. In 2008 was dit aantal gedaald naar slechts 19 procent, terwijl het aantal gelovigen sinds de jaren '90 amper gedaald is (CBS, 2009. Gelovigen ondergaan hun belevenis dus steeds vaker individueel. Dit las ik op een blog van Leonie derdejaars studente Redactie en Mediaproductie, ik zag een hoop research getallen maar onze Leonie ging niet zelf naar de kerk zij reist liever! Wat ik ook gaarne doe. Naar plaatsen waar het geloof bloeit of de spiritualiteit, ik word misschien nog is geintervieuwt, als lid van mijn subcultuur motoren en yoga. Hieronder mijn reactie op haar artikel.
Geloof is een persoonlijke ervaring, new wave, kerk,of mandir. God bestaat, jaartallen brachten twijfel net als de afschaf van subsidie aan de kerken. De regering betaalde niet meer aan kerken voor onderhoud mee. Dat was het eind van veel congregaties. De gelovigen moesten zelf gaan betalen. En hierdoor lieten velen kerkleden zich uitschrijven, zij waren na hun doop nooit meer in de kerk geweest, een nieuwe tijd voor de gelovige? De nieuwkomer of de spirituele recidivisten die terug in de kerk kwamen, maar met nieuwe kennis, dat tragischer wijs nog meer afsplitsing veroorzaakte, omdat iedereen mag prediken, een eigen relatie met God opbouwen, ook persoonlijk een kerk oprichten in de achterkamer die gebaseerd is op liefde en hoop op verandering en niet op het verkrijgen van matariele zaken, bid voor je buren, wat er ook gebeurt in de pinkster gemeentes. Ik zelf blijf gewoon een Christelijke Boeddhist. #bhakta Pieter

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...