zondag 7 november 2010

avidyayam antare vartamanah svayam dhirah panditam-manyamanah janghanyamanah pariyanti mudha andhenaiva niyamana yathandhah Katha upanishad 1.2.5

Zoals de Katha Upanisad (1.2.5) verteld, avidyayam antare vartamanah svayam dhirah panditam-manyamanah janghanyamanah pariyanti mudha andhenaiva niyamana yathandhah "Gevangen in de greep van ontwetendheid, zelfbenoemde experts zichzelf bescouwend als geleerde autoriteiten.Zij wandelen over deze verdwaasd als een blinde die geleid wordt door een blinde Caught in the grip of ignorance, self-proclaimed experts consider themselves learned authorities. They wander about this world befooled, like the blind leading the blind.""

dankbaar zijn

Onderzoeken wijzen uit dat dankbaar zijn en dankbaarheid tonen in je werk of sociale leven, mensen meer behulpzaam en effectiever maakt! ...