vrijdag 6 januari 2012

I offer this prayer, van harte aan u!:-)


Een bewerking van Mangala dasi
022 Aindra Das - Hare Krishna Maha Mantra (42).m
Download at rapid Bhakta mp3 music
Rapid Library

bhaktisidhanta thakura, uselessly my live passes by bhajan door Chandrakanta dasi


Een bhajan met een achtergrond melodie op basis van de huidige pop muziek. Dat luisterd lekker, of verkoopt beter is allebei een weergave van voorgaande tekst. Ik zelf ben meer op authentieke ritme's wat men op zijn India's mantra noemt (de muzieknoten)Maar ik vind alle devotionele muziek goed wie het ook zingt! Mits naar het origineel. mp3 luisteren

Verheerlijken van Vrindavana Sri Vrindavanastaka; vertaling door Pieter Franciscus

Verheerlijken van Vrindavana Sri Vrindavanastaka
Verheerlijken van Sri Vrndavana en Syama-kunda


Sri Vrndavanastaka. Acht gebeden aan Sri Vrndavana.

Van "Sri Stavamrta Lahari" door Srila Visvanatha Cakravarti .

1; na yoga-siddhir na mamastu mokso vaikuntha-loke pi na parsadatvampremapi na syad iti cet taram tumamastu vrndavana eva vasah

Laat mij geen mystieke vermogens hebben, onpersoonlijke bevrijding, niet de Heer’s omgang in Vaikuntha, of zelfs pure liefde voor Hem, als ik in plaats daarvan in Vrndavana mag verblijven.

2: tarnam janur yatra vidhir yayacesad-bhakta-cudamanir uddhavo piviksyvaiva madhurya-dhuram tad asminmamastu vrndavana eva vasah

Wanneer Brahma en Uddhava, de kroon juwelen onder de toegewijden, de intense zoetheid hier zagen, zij bedelden om hier geboorte te mogen nemen als een grasspriet. Voor deze reden bid ik om hier in Vrndavana te mogen verblijven.

3; kim te krtam hanta tapah ksititigopyo pi bhume stuvate sma kirtimyenaiva krsnanghri-padankite sminmamastu vrndavana eva vasah

Hier verheerlijkte de gopi’s de aarde, zeggende: "O Aarde, welke asces heeft u gedaan, zo dat uw oppervlakte is gemarkeerd met de afdrukken van Krishna’s voeten?“ Mag ik verblijven in in Vrndavana.

4; gopangana-lampatataiva yatrayasyam rasah purnatamatvam apayato raso vai sa iti srutis tanmamastu vrndavana eva vasah

Mag ik verblijven in Vrndavana waar, omdat de Vedas zeggen raso vai sah (De Allerhoogste Persoonlijkheid’s God is nectar), transcendentaal nectar bereikte zijn hoogste perfectie in de gopis’ gepassioneerde liefde.

5; bhandira-govardhana-rasa-pithaistri-simake yojana-pancakenamite vibhutvad amite pi casminmamastu vrndavana eva vasah

Alhoewel maar vijf yojanas in de ommegang, gebonden door Bhandiravana, Govardhana Hill en de rasa dans arena, heeft geen einde in transcendentale overvloed. Dat ik in Vrndavana mag verblijven.

6; yatradhipatyam vrsabhanu-putryayenodayet prema-sukham jananamyasmin mamasa balavat yato sminmamastu vrndavana eva vasah

Omdat Vrsabhanu’s dochter de koningin is, en omdat hier het geluk van liefde voor God opkomt, ik verzucht om hier te mogen leven.Ik bid dat ik in Vrindavana mag verblijven.

7; yasmin maha-rasa-vilasa-lilana prapa yam srir api sa tapobhihtatrollasan-manju-nikunja-punjemamastu vrndavana eva vasah

Zelfs door het doen van zware ascese kon Godin Laksmi niet meedoen aan de rasa dans, in het verleden hier. Mag ik verblijven in de prachtige wonderschone wouden van Vrndavana.

8; sada ruru-nyanku-mukha visankamkhelanti kujanti pikali kirahsikhandino yatra natanti tasminmamastu vrndavana eva vasah

Mag ik verblijven in Vrndavana, waar de ruru en het nyanku hert zonder angst speelt, de koekoeken, honing bijen, en papagaaien zingen, en de pauw danst danst.

9; vrndavanasyastakam etad uccaihpathanti ye niscala-buddhayas tevrndavanesanghri-saroja-sevamsaksat labhante januso ‘nta eva

Degene die met grote concentratie luid deze Vrndavanastaka lezen, krijgen aan het eind van hun leven direct dienst aan de lotus voet van Vrndavana’s Heer.
.
austerity - ascese het kenmerk van grote zelf ontkenning
(speciaal het afzien van werelds plezier

nectar heb ik gebruikt als vertaling voor sweetness, alle verklaringen ,vertalingen of, de zoet, of als aanduiding in een liefdes relatie context
nonindulgence, asceticism
self-denial, zelf-discipline - het praktiseren van zelf discipline
monasticism - ascetisme als een vorm van religieus leven; usually conducted in a community onder algemene regels en gekaraktiseerd door het celibaat en armoede en gehoorzaamheid

Jaartelling, AC of ACN

A.C. Anno Christi, in het jaar van Christus; (ook) Anno currentis, van het lopende jaar; A. Chr., Ante Christum, vóór Christus; A.C.N. of A. Chr. N., Ante Christum natum, vóór de geboorte van Christus. Ik kwam hierdoor niet op de juiste betekenis, bij het studeren in mijn boeken. Alles in geschiedkundige en westerse boeken is gebaseerd op de Christelijke jaartelling. Nu na even googelen.
Anno Domini of A.D. is Latijn voor in het jaar des Heeren en verwijst naar een jaartal dat na Christus in de tijd gelegen is. Het is een systeem voor jaartelling met als beginpunt de geboorte van Christus. In Engelstalige landen is de afkorting A.D. nog altijd gangbaar, evenals de tegenhanger B.C. voor jaartallen "before Christ", terwijl data in het Nederlands tegenwoordig doorgaans aangegeven worden met na Christus (n.Chr.) en voor Christus (v.Chr.). Voor meer over bovenstaande kijk even op wickipedia daar vond ik een artikel, over AD na Christus
Voor degene die ermeer over willen weten

Anno Currentis het huidige jaar AC 2012 een goed nieuwjaar toegewenst in AC 2012. Gewoonlijk zegt men Anno in het jaar van!

Vegaurger!

Vegaburgers als vleesvervangers komen steeds meer op het bord, als snack en als onderdeel van de hoofdmaaltijd. Nu ik vind het nog steed...