vrijdag 20 januari 2012

Het Sikhisme

De eerste leraar Guru Nanak (1469 - 1539)


Mij de bard zonder werk, heeft de Heer in zijn dienst genomen.
In het begin gaf Hij mij de opdracht om zijn lof dag en nacht te bezingen.
De Meester gaf mij de opdracht tot zijn ware plaats, en beklede
mij met de mantel van de ware eer
en lofprijzing. Sinds dat moment werd de Ware Naam mijn Godenspijs.
Een gedeelte uit de Guru Nanak, Pauri, pg. 150


De volgelingen van Guru Nanak zijn leer en doelstellingen worden ook wel de Nanak Panthies genoemd. In Nederland en daarbuiten de Sikh's. (Voor de Nederlanders zijn de Sikh een volk).
Guru Nanak was de naam van de eerste guru van deze grote groep van gelovigen. Guru Nanak kon het leed van de mensen uit de laagste kasten niet aanzien, en hij deed er ook wat aan, hij nam fel stelling tegen de handelwijze van de Brahmaanse priesters (zoals vroeger hier de katholieke kerk voor Luther,aflaten*1),die de armen en de mensen uit de lagere kasten op onmenselijke manier behandelden, geen respect voor hen hadden, hen uitbuitten, zich verrijkten ten koste van. Ook de rijken gedroegen zich op dezelfde wijze.
Guru Nanak was van mening dat de Hindoe Geschriften de nadruk legden op liefde voor alle schepselen en geweldloosheid (Ahimsa genaamd)! Liefde ziet geen rangorde of onderscheid naar afkomst en sluit geen mensen uit, doch brengt deze bij elkaar. De priesters wilden toen niet eens tolereren dat de schaduw van de mensen uit volgens hen,lagere kaste,dit zijn kooplieden arbeiders,en nog minder) hun lichaam aanraakte, laat staan dat zij bij elkaar konden komen, in de tempels of mandirs. Hij wilde dit systeem doorbreken.
Als God ons allemaal heeft geschapen, dan zijn we naar het Hindoeïsme, lees Vedische geschriften, allen broeders van elkaar, vertelde hij (dit vertelde hij tijdens bijeenkomsten*). Toen vaardigde hij de regel uit dat alle Sikhs voortaan samen één naam zouden dragen. Voortaan zouden ze allen de naam SINGH (leeuw) voeren. Liefde en geweldloosheid (Ahimsa) zouden de boventoon moeten voeren in hun leven. Liefde voor God en voor de medemens. Na de dood van guru Nanak, hun eerste guru, zetten zijn opvolgers de traditie voort. Op een gegeven moment bleek dat de liefde niet altijd met liefde werd beantwoord. De geweldloosheidsleer werd een belemmering om zich zelf te kunnen verdedigen. Daarom werd het zo aangepast, dat geweldloosheid zo moest worden opgevat dat geweld was toegestaan indien het werkelijk noodzakelijk was! Alleen om zich te verdedigen. Daartoe werden ze ook opgeleid in de verdedigingstechnieken (militair), in het hanteren van wapens enz. De regel dat men niemand nodeloos pijn en leed mag berokkenen bleef verder van kracht.
De Sikh gemeenschap is nog steeds een zeer hechte, solidaire en vooruit strevende gemeenschap. Getalsmatig is het ook een bevolkingsgroep met tientallen miljoenen aanhangers in India. Ook buiten India zijn deze in veel landen woonachtig. Hun laatste- de tiende guru heette Gowind Singh. Het Vedische is nog steeds aanwezig, zij het in een sobere vorm. Nog steeds wordt Durga mata vereerd. Daarnaast is bij de rituelen hun Heilig Boek (Geschrift), de Guru Granth Saheb, leidraad voor het gebed en rituelen. Zij offeren ook hun voedsel (prasaad).zoals de strikt religieuzen uit alle religiën doen).
De visie op vrouwen wordt ook dichterlijk en duidelijk neer gezet.
Status van Vrouwen

Eerste MEHL:
De man is geboren uit de vrouw;
Binnen de vrouw wordt de man ontvangen;
met een vrouw wordt hij verloofd en getrouwd.


De vrouw wordt hem tot vriend; door de vrouw
komen er toekomstige generaties..
Als zijn vrouw sterft, zoekt hij een andere
vrouw; hij is gebonden aan de vrouw.
Waarom zou hij haar slecht noemen?
Uit haar werden koningen geboren.
De vrouw is geboren uit de vrouw;
Zonder de vrouw zou er helemaal niemand zijn.
Oh Nanak, alleen maar de Heer zelf is zonder een vrouw.
De mond die de Heer steeds prijst is gezegend en mooi.
Oh Nanak, deze gezichten zullen schitterend zijn
in het Hof van de Ware Heer. II 2 II
( Guru Granth Sahib, pg 473)

Tera Kiya Meetha Laage

Mediteer zonder ophouden op de Naam van de Heer in uw hart.
Zo zul je al je metgezellen en bekenden redden.
Mijn Goeroe is altijd bij me, heel dichtbij.
Mediterend, mediterend in herinnering aan Hem, koester ik Hem voor altijd.
Uw acties komen mij zo zoet voor.
Nanak smeekt om de schat van de Naam, de Naam van de Heer.
betekenis
*1 aflaten, men kocht een pauselijk genade, een soort brief, om een bepaald aantal zondes af te kopen. Bestaat tegenwoordig ook nog, gebruikt om gelden in te zamelen, door te refereren naar deze praktijken, ook door andere religieen om kerken en andere Godshuizen te kunnen bouwen.
* Eigenlijk werd in die tijd geen woor als hindoeisme gebruikt! Men hoorde een gesproken boodschap. als men niet bekend is met de manier van leven en denken en taal uit die tijd wordt het vaak foutief vertaald en geinterpreteerd naar de huidige manier van denken, en communiceren. India bestaat uit velen natie's van groot tot klein. Met veel dialecten en talen, kijk naar de hier beter bekende Afrikaanse stammen als voorbeeld, dan ziet u dat in dezelfde streek al andere stammen leven. Die vaak maar een ding gemeen hebben, een donkere huid.

Alle informatie via Google; Met dank aan Sikh Nederland en de diverse vertegenwoordigende Sikhorganisatie's die zich geprensenteerd hebben op het internet, en degene die ik ontmoet en gesproken heb om meer over hun Guru Nanak te vertellen, en te schrijven.

Voor meer informatie, klik hier voor pdf en ebook downloads over de Sikh's religie en manier van leven, een voorbeeld van een van de gratis publicaties ..waarom de tulband?
http://www.sikhs.nl/downloads%20dutch.htm
http://www.sikhs.nl/downloads/Nederlands/KIRTAN_SOHILA_DUTCH.pdf
ook die met de mp3
en uitgebreide uitleg over Sikhisme in het Nederlands

woensdag 18 januari 2012

Tibetan Buddhist Mantra

Tibetan Buddhist Mantra - Haalt niet alleen pijn en ziekte weg. Maar helpt ook de innerlijke zieketen van jalousie, hechting, haat, en de innerlijke ziekte aan hechtingen, verlangens en hebzucht te doden. . Mantra gezongen door Khenpo Pema Chopel Rinpoche van de CD 'The Blessing from H.H. Penor Rinpoche for World Peace'.
Vanwaar de mantra van de volgelingen van Sri Boeddha avatara? Omdat hier duidelijk in weergegeven is! Vergeet hechtingen, hebzucht en jaloezie zijn ziekten van het innerlijke Zelf! Deze ziekten zijn opgedaan door contact met de materie maar zijn niet ziels of Zelf eigen. Lees hier de woorden van Sri Krishna op na in de Bhagavad gita alleen de woord voor woord vertaling en lopende vertaling. Arjuni in verwarring, dit betaamt je niet Arjuna dat ben je niet zelf. Het past je niet je weet beter! Dit betekend niet dat Krishna een sneer neerzet. Maar om Arjuna uit de greep van de geest te halen zoals hier bij kinderen als deze in paniek zijn, of blijven huilen een klap in het gezicht krijgen. Om een moment van stilte in die gedachte's te krijgen die overspoelt worden door de geest. Deze roept allerlei ascociaties op. Zelfs die niet terzake doende zijn.Een kstria heeeft geleerd om dit te doorbreken door als voorbeeld aan te vallen. En zo dit, om te zetten naar strijdbaar zijn, kwetsen, de andere pijn te doen, te doden.De hele kstria opleiding plus eer bestaat dan alleen om de andere minimaal mee te nemen in de ondergang. Dan sterven er velen. Heroisme en eer genoemd.

Hoe draag je een sari in meermin, staart

klik hier voor  andere manieren om een sari te draperen