woensdag 3 april 2013

Info Tibet winkel Nederland

Tibet Support Groep Nederland is een onafhankelijke, non-profit stichting die Tibet in haar streven naar vrijheid ondersteunt via vreedzame acties en het verspreiden van betrouwbare informatie. Op deze on-line TibetWinkel kunt u artikelen uit eerlijke handel bestellen, waarmee u de Tibet Support Groep Nederland en daarmee Tibet financieel steunt. http://www.tibetwinkel.nl/ TibetWinkel(achter de Dam) Adres: Spuistraat 185a Amsterdam Kantoor Tibet Support Groep Postadres Postbus 3673 1001 AL Amsterdam een support Tibet actie door Bhaktamagazijn

Mukunda mala stotra

Mukunda mala stotra Een prachtig gebed, een bloemen slinger van hymnen aan Mukunda (uitspraak Moekoenda) gericht, de Mukunda mala zijn een reeks gedichten als een bloemenslinger, een Sanskrit gedicht gecomponeerd als verering een offering aan Maha Vishnoe door de heilige koning Kulasekhara Alwar. De devotionele diepgang en benadering van deze verzen hebben het gedicht omhoog gebracht als een kroon van bhakti of toegewijd beweging. Het beschrijft de misère van de gevangen ziel, gevangen in een wereld en dat Sri Krishna de enigste bevrijding is. Oh mukunda mijn Heer .Laat mij alstublieft constant uw namen reciteren, u aansprekend als Sri Vallabha, Hij wie geliefd is door Lakshmi) Varada ( de gever van zegeningen) Dayaapara ( Hij die zonder oorzaak genadig is). Bhakta priya (hij wie geliefd is bij zijn bhakta's), Bhava-lunthana-kovida ("Hij wie een expert is in het plunderen van de status quo van herhaalde dood en geboorte") Nath (Naath de Allerhoogste Heer), Jagan nivaas (de toevlucht van het universa en Naga sayana spreek uit als Naag sayena, de allerhoogste Heer die neerlegt op een slangen bed, met serpent word Ananta sesha bedoelt de slang met de duizend hoofden.) Dit is slechts de eerste ervan maar prachtig en geeft goed weer wat vooruitgang geeft in Bhakti. zievoor de rest op http:// vedabase.net/mm/

Sri Hanoeman verschijnings dag

Sri Hanoeman is het ultieme voorbeeld van de toegewijde Bhakta van Heer Raam. Hij wordt vereerd vanwege Zijn vastbesloten Devotie aan Sri Raam. Sri Hanoeman was nederig, moedig en wijs. Hij leefde alleen om Heer Raam te dienen, zonder ook maar iets terug te verwachten. Het volgende verhaal uit de Ramayan illustreert Zijn Prema (liefde) voor Bhagavan Raam : Op een dag vroeg Sri Hanoeman aan Sita Raam Mata, waarom Zij sindhur (rood poeder) tussen de scheiding van Haar haren aan had gebracht. Toen Sita Raam Mata antwoordde dat het zetten van sindhur de levensverwachting van Haar echtgenoot, Raam Bhagavan, zou verlengen, toen smeerde Sri Hanoeman Svami Zijn hele lichaam in met sindhur om Sri Raam zijn onsterfelijkheid te garanderen. Sri Hanoeman Jayanti, is de dag waarop Sri hanoeman op Bhur Loka (Aarde) verscheen, en dit wordt dan ook elk jaar weer gevierd om Sri hanoeman te eren. De elfde Avatara van Sri Shiva . Anjana Mata, die in haar vorige leven Punjikasthala was, had veel gemediteerd en zware tapasya gedaan en daardoor kreeg zij een zegen van Shiva Bhagavan om de moeder van de elfde Avatara te worden van Shiva Bhagavan.Dat gebeurde dankzij Agni Deva die aan koning Dashratha, de koning van Ayodhya, een kom met zoetigheden schonk. Deze zoetigheden moesten verdeeld worden tussen zijn echtgenotes. Op het moment van uitdelen pakte een arend een deel van de zoetigheid en liet het vallen waar Anjana Mata aan het mediteren was. Pavani Deva God van de Wind, bracht het vervolgens naar Haar toe zo het voorbestemd was. Nadat Anjana Mataji de zoetigheid had opgegeten, is Sri Hanoeman als elfde Avatara van Shiva Bhagavan afgedaald naar Bhur Loka Gaya. Dit gebeurde tijdens zonsopgang op de dag van de volle maan in de lentemaand Chaitra van de Hindoe kalender. Dit is precies zes dagen nadat Shri Raam Bhagavan op bhur Loka was gekomen en daarom wordt zes dagen na Raamnavmi Sri Hanoemaan Jayanti gevierd. Viering van Sri Hanoeman Jayanti. In de vroege ochtend van Sri Hanoeman Jayanti gaan toegewijden en Hindoes in grote getallen naar de Mandir om Sri Hanoeman te eren. Al bij het aanbreken van de dag, nog voor zonsopgang, wordt begonnen met katha’s (verhalen). Omdat Sri Hanoeman tijdens zonsopgang is geboren, worden de katha’s lezingen met zonsopgang beëindigd. Vervolgens wordt prasadam ( heilig voedsel) uitgedeeld.Pandita's geven de Moerti van Sri hanoeman een abhishak, een bad en bieden speciale gebeden aan de Devi’s en Devata’s. Vervolgens wordt deze Moerti ingesmeerd met sindhur en olie, symbolen van leven en kracht. De aanwezigen krijgen dan een tilak van sindhur, afkomstig van de Moerti, op hun voorhoofd gezet. Overal ter wereld wordt op Sri Hanoeman Jayanti de Sri hanoeman Chalisa gezongen. Mensen vasten, doen puja’s en offeren aan Sri Hanoeman. Het gaat hierbij om prasada en fruit, vooral bananen. In bepaalde plaatsen in India worden er festiviteiten gehouden: mensen dansen, dragen maskers van Sri Hanoeman en lopen mee in De optochten met de Moerti’s van Sri hanoeman. Sri Hanoeman is het lichtende voorbeeld dat men door zuivere Devotie tot Bhagavan zal komen. Omdat Sri hanoeman zo toegewijd was aan Shri Raam, heeft Sri Hanoeman zij aan zij met Sri Raam Bhagavan gelopen.Wanneer wij het voorbeeld van Sri Hanoeman volgen, zullen wij zuivere toewijding ervaren en ervaren hoe gezegend het is om een persoonlijke band met Bhagavan Sri Raam te hebben. Met Sri hanoeman Jayanti geven wij hier nog een extra dimensie aan om zo een zuiver bewustzijn en meer inspiratie te verwerven. Hanoeman schrijft men ook als Hanuman, De naam Raam schrijft men hier ook als Rama of Ram, maar men spreekt het uit als Raam.

zondag 31 maart 2013

Shiva lingam in sri Lanka

foto wikipedia Vanaf het moment dat de Shiva lingam niet de gouden stad van sri Lanka bereikte, is het ongeluk nog niet verdwenen. Ik las dat Ravan een lingam had meegekregen van Heer Siva hij mocht deze onderweg niet neerzetten, zo een geschiedenis herhaalt zich aangezien dit ook over Govardhana wordt verteld. Ravana met de lingam zwaar als lood, Moet plassen onderweg en vraagt aan een brahmaan of deze voor hem de lingam even wilt vasthouden. Nu de brahmaan doet dit maar laat toch de enorme steen op de grond vallen. Ravana komt terug uit de berm, en ziet de lingam op de grond wilt deze optillen, maar! Dat lukt niet, hij krijgt hem niet van de grond. En zo is ook Govardhana daar bij Vrindavana terecht gekomen. Eigenlijk maar goed ook want Krishna had voor Radha de rivier en Govarhana naar beneden geplaats, of gespiegeld, Omdat Radharani niet naar beneden wilde, zij kon niet zonder haar woud en rivier.Maar het blijkt dat Govardhana nog stond te groeien naast zijn vader naar het verhaal hierover.nu nog even in het kort dan. een yogi wilt een berg om op te mediteren in zijn geboorte streek, en gaat op weg naar de Himalaya's om daar een berg naar zijn smaak te zoeken.Hij ziet daar Govardhana, prachtig met bronnen en kleine beekjes, veel groen echt zo een tropische kokos verrassing. Hij gaat naar de vader (deiti) van Govardhana om toestemming te krijgen om Govardhana mee te mogen nemen. Zijn vader zegt ja, al wil Govardhana niet mee.dan zegt Govardhana tegen de yogi als u mij neerzet onderweg laat ik mij niet meer verplaatsen, maar de yogi neemt Govardhana op zijn hand en loopt met hem weg. Maar na dagen lopen, moet hij toch nodig, dit kan komen omdat de gedachte bij Govardhana was opgekomen dat als zij Mathura bereikt hadden dat daar Krishna zijn lila zich zou gaan afspelen, en dan was hij er zelf getuige van! De yogi zet Govardhana neer, en hij krijgt Govardhana niet meer van zijn plaats. Hij vervloekt Govardhana meteen dat er elke dag een stukje van hem afgaat, en dat gebeurt eigenlijk nog Govardhana zakt weg! Het grootste gedeelte zit onder de grond. Maar opmerkelijk blijft het dat Govardhana niet meteen daar stond. Anders was het een flinke pelgrims tocht geweest de bergen in naar Vrindavana. Er is ook een geschiedenis dat Hanuman de oorzaak van de verplaatsing van Govardhana is.En dat de stenen gebruikt zijn om de brug naar Sri Lanka te bouwen.Ja zo gaat dat met vervloekingen en geschiedenis.

Kama deva mantra


klim kamadevaya vidmahe pushpabanaya dhimahi tan no nangah prachodayat deze "mantra'werdt gedaan door Sanatana las ik. Maar dit is een Gayatri kwam meteen bij mij boven, maar er stond geen Ohm voor.en de an voor anga is weg.Ananga betekend zonder lichaam, de verklaring hiervoor is gevonden, Kama deva is is nu belichaamd, gevormd in een andere mantra. Op deze manier is het vaisnavisme. Bij de vaisnava is het een gewoonte om Krishna Kama deva te noemen naar zijn uiterlijke aantrekkingskracht, vooral op de gopi's. Dus hier een verklaring voor gevonden door te vertalen.. Spreek Kama uit als kaam Kama deva In het kort, er is een Kama deva degene die Shiva verstoorde in zijn meditatie, door die een liefdespijl op hem afschoot. En Shiva hierdoor woest geworden,brach kama deva terug naar as, die verdween in een zee van spiritueel vuur uit Shiva zijn derde oog. Deze is ananga (zonder spirituele vorm) geworden. De zoon van Krishna is naar AC Bhaktivedanta de originele Kama deva zie het Krishna boek Pradyumna, een zoon van Rukmini. Er is hier een compleet hoofdstuk aan gewijd.link- meer over Pradyumna (Engels) .................................................. Het origineel de Kama deva gayatri. Ohm kaam devaay vidmahe pushpabaanaay dheemahi tanno ananga prachodayat || Kamadeva wordt ook Ananga genaamd' (an- = zonder; anga = lichaam, "lichaamloos"), of'Atanu' (a- = zonder; tan = lichaam)

Krishna=black.


Author - Ravi M Gupta The Chaitanya Vaishnava Vedanta of Jiva Gosvami: When Knowledge Meets Devotion Read more: http://news.iskcon.cOhm/node/262#ixzz2OrQhAlbo The Chaitanya Vaishnava tradition is famous for its depth of devotion to Krishna, the blue-hued Deity. Chaitanya Vaishnavas are known for having refined the practice and aesthetics of devotion into a sophisticated science. This imposing devotional edifice was constructed upon a solid foundation of philosophical argument and understanding. In this book, Ravi Gupta sheds new light on the contribution of Chaitanya Vaishnavism to the realm of Indian philosophy. He explores the hermeneutical tools employed, the historical resources harnessed, the structure of the arguments made, and the relative success of the endeavor.Read more: http://news.iskcon.cOhm/node/262#ixzz2Or9LrczI For most schools of Vaishnavism, the supporting foundation consists of the philosophical resources provided by Vedanta. The Chaitanya tradition is remarkable in its ability to engage in Vedantic discourse and at the same time practice an ecstatic form of devotion to Krishna. The prime architect of this balance was the scholar-devotee Jiva Gosvami (ca. 1517 - 1608). This book analyses Jiva Gosvami's writing concerning the philosophy of the Vedanta tradition. It concludes that Jiva's writing crosses 'disciplinary boundaries', for he brought into dialogue four powerful streams of classical Hinduismde Ter informatie vishnu isblauw krishna iszwart Als u er van uitgaat dat Krishna de origine dan is Hij zwart, plusminus 16 jaar en koeherder.(zie uitleg acarya) auteur had beter de werken van Rupa Gosvami even kunnen doornemen voor hij begon te schrijven, Hoe dit zo,Rupa Gosvami describe in a sloka that Krishna is black,

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...