vrijdag 28 juni 2013

Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden

Mat.19:6): ‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.' Dit gedeelte van het Nieuwe testament gaat over het huwelijk, men trouwt voor het altaar en legt een heilige belofte af. Dit is wat niet mag verbroken worden. Vroeger trouwde men eerst wel eens voor de burgelijke stand, omdat men dit als Christenen niet wettelijk vond.En men zo wel bepaalde materiele voordelen had. Wat heeft dit te doen met bhakti yoga? Nu als men trouwt voor de deti, doet men ook een plechtige belofte, vrata op zijn Indiaas die men niet mag verbreken,voor het oog van God de deiti, en Tulasi vaak.. Als men een belofte breekt wordt men er ongeloofwaardig door.En het treurige nieuws als daar de Tulsi plant bij aanwezig was, en men liegt in haar aanwezigheid gaat men voor eeuwig naar de hel. Vroeger zette men bij rechtspraak zich neer bij de Tulasi, omdat men dan wist dat men wel de waarheid moest spreken, men kan beter voor stelen of anders gestraft worden , dan liegen bij de Tulasi plant.

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...