zondag 16 februari 2014

Gebeden, ik las iets over gebeden.

Ik las iets over gebeden, een gebed is iets wat bekend is door het christelijk geloof. Men bidt laat mij u bidden, ik bidt u, oud Nederlands. Ik bid als voorbeeld, het gaat goed hoor Heere, maar waarom vertel ik dit aan u, u wist dit al! Zou je kunnen denken dat bidden overbodig is! Ik heb wat nodig en hup God heeft het al in de peiling. Maar naar de toegewijde, men vraagt niets aan God, Hij voorziet en men is blij met wat men krijgt, het kon slechter, ja zo toegewijd ben ik nu ook weer niet zal menigeen dan snel kunnen denken, men heeft nog wel wat wensen en klachten. Ikzelf ben iets ervarener in het geheel, ik weet dat G.od mijn wensen en noden kent, dus ik vraag Hem niet erom. Alleen of Hij mij  die onderop de lijst ergens staat, met van die kleine lettertjes u weet wel ......ik weet dat U mij niet vergeet, maar u heeft hele waslijsten van mensen met allerlei wensen en vragen  en ook dat sommige strikte dit niet goed vinden dat vragen. En Heere ik hoorde ook het verhaal van die stier in een leven daarvoor brahmaan was, en door zijn zonden in dat lichaam terecht gekomen was. En wat gebeurt hij valt dood neer, en een vrouw van losse zeden schenkt hem (de stier) haar goede werken en zijn spirituele strafblad was ineens schoon. Dat is toch niet met mijn klein geschreven lettertjes gebeurt Heere? Dit is vreemd genoeg een plausibele uitleg van bhakti voorschriften of interpretaties van het schrift, men wijdt al zijn opbrengst of vruchten van zijn werken aan God. Het is karma, goed of slecht karma, naar de bhakti wilt men geen van tweeën. Ook omdat men eigenlijk niets doet het lichaam doet, de geest, gedachten creëren verlangens daar moet men vanaf naar de uitleg. Alleen zonder verlangens, en raja = hartstocht komt men nergens, ook niet aan bhakti yoga toe!

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...