woensdag 30 april 2014

Het zou haar eigen leven worden

Het zou haar eigen leven worden, mistroostig keek zij om haar heen,  haar nieuwe flatje. Met 2 prenten van de Action aan de muur, en haar tandenborstel in de te kleine badkamer zag zij nog niet veel van haarzelf er in terug. Zucht, Gedachten van mijn eigen leven bepalen, opstaan wanneer ik dat wil, uitgaan, de hele nacht muziek draaien, luisteren met vrienden. Maar zij had de een na de ander gebeld, ze bleven thuis, de ene ging vroeg naar zijn werk, en de ander bleef relaxt voor de buis hangen, goede en slechte tijden.Misschien even gaan schoonmaken, verhip, het wc papier is op, hoe deden ze dat thuis? Oh ik deed zelf altijd de boodschappen, elke dag. Dus ook  toilet papier. Kan ik morgen ieder geval die goedkope eens gaan halen, is nog milieu vriendelijker ook.

dinsdag 29 april 2014

Words of Wisdom from BT Swami

Words of Wisdom from BT Swami


"Worry is a prayer for something one does not want. To avoid an
undesirable outcome, people can learn to control their thoughts,
especially when they are under stress and have an emotional
investment in a desired outcome. At such times, stress and emotions
represent thought energy fueling the creation of the image being held
in their minds. Instead of worrying, one can replace the negative
thought with a visual image of the desired outcome, and then help
that image manifest rather than the unwanted one. As people get into
the habit of energizing only the positive, their thoughts, words, and
actions will automatically reflect this higher state of mind. They
will, in effect, stop creating new negative karma, because they will
no longer generate energy that has to be rebalanced, and their
positive energy will begin paying off some of the debits on their
scoreboard."
Leadership I, Chap 3

Hier een lopende vertaling van dit hoofdstuk 3 uit  leadership van BT svami

Zorgen zijn een gebed voor iets dat iemand niet wil.. Om iets waar men niet naar verlangt te vermijden.,

Mensen kunnen leren hun gedachten onder controle te brengen. In het bijzonder in een stressvolle situatie, en een emotionele inbreng hebben om de begeerde uitkomst te krijgen.Op deze momenten staan spanningen en emoties, voor de brandstof die het negatieve beeld creëren, dat in de geest wordt vastgehouden, in plaats van zich zorgen te maken kan men het negatieve denken vervangen  met een positief beeld van wat wij wel willen als uitkomst. En dit positieve beeld verder te helpen zich te ontwikkelen , in plaats van het negatieve. Als mensen eenmaal de gewoonte hebben alleen de positieve gedachten van energie te voorzien, volgen de woorden en daden als vanzelf deze hogere staat van geest te reflecteren. Dit heeft als gevolg geen nieuw negatief karma (lijden), omdat men niet langer energie hoeft op te wekken om weer in geestelijk evenwicht te komen, en deze positieve energie is als een afbetaling voor de negatieve balans op het score bord. vertaling Bhakta Piet(er)

Als u problemen met een negatieve gedachtengang, zoals hierboven beschreven heeft, of een negatief zelfbeeld en u wilt dit veranderen dan kan ik u hierbij helpen. Met gesprekken en meditatie oefeningen, en om uw eigen gedachten eens goed in de kaart te brengen. Zodat er op korte termijn weer energie vrijkomt voor het creëren van positieve ervaringen in uw leven.

Hoe draag je een sari in meermin, staart

klik hier voor  andere manieren om een sari te draperen