vrijdag 6 november 2015

Idolen, helden of godenverering


foto Nat Arnett


Idolen, helden of godenverering
Ik heb geen gesneden beeld van een oude Afrikaanse god in mijn huis, en ik
denk ook niet dat jij er een hebt. Maar valse goden  vereren (afgoderij) valt onder de zondes. Ook als je naar de tekst mensen vereert. Zonde is een gebeuren van de geest. Als we iets of iemand anders dan God met onze tijd, geld en genegenheid dienen - dan moet het een idool zijn. Denk er eens aan hoe enthousiast de meeste mensen zijn als hun favoriete voetbal team de cup wint. Zouden ze ooit zo enthousiast zijn over God, het lezen in de heilige boeken? Men moet overdenken waarom het is dat een team die een trofee wint. kostbaarder voor ons is dan de schat die op ons staat te wachten in de hemel zelf ?!                              Idolen blijven vaak onopgemerkt - tot wij de pijnlijke nasleep ervaren van een verstoorde gedachtegang die zij hebben achtergelaten in ons spiritueel bewustzijn.  #bhakta #bhaktapiet(er) #goden #beelden

maandag 2 november 2015

Toekomst voorspellen


Waarzeggerij uit het Latijn divinare "vooruit in de toekomst kijken", geïnspireerd door een god", in betrekking tot Divinus, goddelijk) is een poging om zicht te krijgen op een vraag of situatie door middel van een occulte, gestandaardiseerd proces of ritueel, of orakel.Ik las er een stukje over. En natuurlijk kwamen er gedachten bij mij op, over al die engelenkaarten gebaseerd op de tarot. En ook de bekendere horoscopen in de kranten. En diverse magazines en weekbladen. Vreemd eigenlijk omdat er een taboe. En een kerkelijk verbod op rust. Wel steeds minder op de horoscopen door de tijd heen.
Toekomst voorspellen wordt overal ter wereld gedaan door de eeuwen heen in verschillende vormen toegepast, waarzeggers bepalen hun interpretaties van hoe het in de toekomst te werk gaat met het lezen van koffiedik en theebladeren in kommen. Ook door naar ingewanden te kijken worden gebeurtenissen voorzien, of voortekenen, maar ook een medische diagnose gegeven, of door inzicht van een bovennatuurlijke bron.                                                                                              

Divination kan worden gezien als een systematische methode waarmee informatie georganiseerd wordt die in eerste instantie onsamenhangend lijkt door de diverse facetten van het bestaan samen te voegen op een ​​zodanig wijze dat zij inzicht geeft in een probleem. Als een onderscheid moet worden gemaakt tussen divinatie en waarzeggerij, Divinare heeft een meer formele of rituele element en bevat vaak een sociaal karakter, meestal in een religieuze context, zoals te zien in de traditionele Afrikaanse geneeskunde. Waarzeggerij, aan de andere kant, is een dagelijkse praktijk voor persoonlijke doeleinden. Bijzonder is dat de waarzeggerij methoden verschillen per cultuur en religie.

Divinatie naar de Bijbel, de bijbel over toekomst voorspellingen. Deuteronomium 18: 10-12. En of Leviticus 19:26 deze verzen kunnen worden geïnterpreteerd als een categorisch verbod op waarzeggerij. Echter, andere verzen van de Hebreeuwse Bijbel bevatten veel voorbeelden van het gebruik van waarzeggerij door de oude Israëlieten. Als voorbeeld Exodus 28 geeft leden van de priesterlijke klasse het gebruik van de Urim en Tummim* om de wil van Jahweh te ontdekken voordat tijden van opoffering en Gideon maakt gebruik van een stuk vlies  of wol in Richteren 6: 36-40 om de uitkomst te voorspellen van een belangrijke slag. Vooral gewaardeerd door de oude Hebreeërs was de waarzeggerij methode van "het lot werpen" (Cleromancy), dat ook werd gebruikt in Jozua 14: 1-5 en Jozua 18: 1-10 om de veroverde gebieden van Kanaän te verdelen tussen de twaalf stammen. En gij lieden zult het land beschrijven in zeven delen, en tot mij herwaarts brengen, dat ik voor u lieden het lot hier werpen voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods. Gij zult ook in den borstlap des gerichts de Urim en de Thummim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des HEEREN ingaan zal; alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israels gedurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEEREN.
*De Urim en Tummim waren mysterieuze objecten die werden gebruikt door de oude Israëlieten om Gods wil te bepalen, en hoewel ze meerdere malen genoemd worden in de Bijbel, is er in de Geschriften geen beschrijving van hoe ze eruit zagen of wat het was.
 cleromancy, en vorm van  divinatie door hoeveelheden als voorbeeld botten en hoe deze op de grond vielen vaak in een cirkel of huid. En hoe ze op de grond of huid vielen onder of boven, of aan de zijkanten gaf aan het orakel of ziener inzicht in de toekomst of een voorgelegd probleem, secu vraag.

Samengesteld uit diverse bronnen de online bijbel, Wikipedia, National geograpic Enceclopedia Britannica verzameld en bewerkt door #bhakta Piet(er) Er komt hier nog een vervolg op.Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...