donderdag 25 mei 2017

Engelen, en hoe maak je contact

Al voor er iets over mensen bekend was waren of bestonden er al engelen. Het wordt engel komt dan vreemd genoeg van het woord Angelos af. een Grieks woord wat boodschapper betekend.                      Dus men kan aannemen dat deze naam van een latere origine is! In bijna alle wereld religiën kot er wel iets voor, zoals verhalen wat er over wat wij als engelen beschouwen verteld wordt! Deze vaak met vleugels afgebeeld op oude prenten en beelden. Engelen worden soms beschreven als wezens die er als compleet gouden wielen uitzien, vurig en ook weer in een zachte blauwe gloed, ook als mensen en zelfs pratende dieren. Het zijn allemaal boodschappers vanuit de spirituele sferen! in de bijbel en andere boeken kan je over de engelen lezen. Engelen worden vaak gedeeltelijk ontkend door het christelijke geloof om de reden dat men alleen god aanbidt of vereerd, vandaar dat de engelen een paar eeuwen wat aandacht betreft verbannen zijn geweest uit de kerken, men moest God vereren niet de engelen. Dus er zijn veel teksten die op engelen wijzen, maar nogmaals naar het hedendaagse christelijke geloof kan jij dat ook meteen aan God vragen omdat Hij/Zij de engelen bestuurt.Er wordt ook vaak gesproken over de engelen orde! Hieronder een korte samenvatting van Wikipedia
 

In het christendom hebben de theorieën van Pseudo-Dionysius grote invloed op de theologie gehad en hebben ze menig mysticus geïnspireerd. Dionysius deelde de engelen in negen rangen of orden in, waarbij hij zich liet leiden door de neoplatonische filosofie, getuige de triadenstructuur van zijn hiërarchische indeling van engelen; deze indeling is algemeen geworden voor het christendom. De hoogste orde bestaat uit resp. Serafijnen, Cherubijnen en Tronen. De middelste orde wordt gevormd door Vorstendommen, Machten en Krachten. De laagste orde bestaat uit Heerschappijen, Aartsengelen en Engelen (beschermengelen).

Zij bevinden zich in steeds engere cirkels rond God. De serafijnen en cherubijnen staan hierin het dichtst bij Gods troon. Sommige theologen wijzen op het arbitraire karakter van Dionysius' indeling. Zo krijgen aartsengelen belangrijke taken toebedeeld, hoewel ze tot de laagste orde behoren, wat niet te rijmen is met hun functies.
Is het dan eigenlijk wel zo eenvoudig? Ja eigenlijk wel wie vraagt zal gegeven worden, of die heeft het al, als het ware! Je hoeft er echt geen engelen cursus voor te gaan volgen, lezen er over is voldoende.
Mediteren helpt om het contact te verbeteren, neem een naam van een engel en vraag gewoon om meer contact, het is net zo eenvoudig als het licht aanzetten. En kijk ook even naar de oudere berichten over engelen op mijn Facebook pagina Helend wandelen daar staan al veel gebeden en informatieover  hoe jij een beter contact kan krijgen met engelen , ook jouw bescherm engel! Met warme groet Pieterfranciscus #spiritueelcoach #levenservaring #engelen #beschermengelen foto wikipedia


taartbodem maken zonder oven, basis recept

taartbodem maken zonder oven 200 gram koekjes 80 gram boter, of plantaardige margarine (ongezouten) Basis recept, Je kan allerlei koekjes v...