Posts weergeven met het label Nachiketa sacrifice. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Nachiketa sacrifice. Alle posts weergeven

maandag 11 februari 2013

Yajur Veda, Katha Upanishad, Part One, Chapter II, 10

Vertaald door Bhakta Piet(er) Giften in geld, met materiele giften kan men geen eeuwigheid verkrijgen, deze zijn niet blijvend naar de Yajur Veda, dit wordt hier uitgelegt door een van Mahajana Yamaraja, en waarvan Bhisma deva ero ok een, dat zijn degene die de geschriften met autoriteit kunnenverklaren. (dit staat ook in de (Iskcon boeken zo vermeld over de mahajana's) Dit in het verband dat er vaak wordt gereffereerd naar deze geschriften om meer donatie's te verkrijgen, zoals als men goud geeft voor een tempel te bouwen gaat men naar Krishna, dit moet men dan wat letterlijker nemen , het is van origine het gewicht van de persoon in goud. De Parsi's in India doen dit nog, maar dan in zilver. Het resultaat is dat de zonde's wegzijn, zuiverings rituelen valt dit dan onder, karma kanda, punyaam men doet activiteiten die to een hoger spiritueel leven moeten leiden, hemelse planeten, hogere positie op die planeten. Zoals verklaard in Bhagavad Gita zoals die is, door Krishna bewustzijn toe te passen kan men zich spiritueel verheffen door een geboorte op een hemelse planeet, daar een koning worden of een rijke welstellende familie en daardoor kans krijgen om yoga te gaan doen en zo meer vooruitgan te kunnen blijven maken, of in een een arme brahmaanse familie geboren zoals Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. Yama vertelde: Ik weet dat de schat (rijkdommen) als het resultaat van actie niet eeuwig is. Want wat eeuwig is kan niet verkregen worden door het niet eeuwige. Ik heb de Nachiketa pooja uitgevoerd met de hulp van niet eeuwige atributen en verkreeg deze positie welke alleen relatief eeuwig is. know that the treasure resulting from action is not eternal; for what is eternal cannot be obtained by the non-eternal. Yet I have performed the Nachiketa sacrifice with the help of non-eternal things and attained this position which is only relatively eternal. Yajur Veda, Katha Upanishad, Part One, Chapter II, 10

Hoe draag je een sari in meermin, staart

klik hier voor  andere manieren om een sari te draperen