Posts weergeven met het label a.c bhaktivedanta. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label a.c bhaktivedanta. Alle posts weergeven

donderdag 10 juni 2010

Hare Krishna, bhoga offeren


Hare Krishna Krishna Krisjna Krishna Hare Haree Hare Raam Haree Raam Rama Raam Haree Hare
restricties bij het bhoga offeren
Verboden voedsel instruction of Srila Prabhupada
Forbidden foods
Fish, meat, wine, onions, garlic, masur dhal, burned rice. radish, white eggplant, hemp, citron and saps from trees, buffalo and goat‑milk products.
Vis, vlees, wijn, uien, knoflook, rode linzen, aangebrande rijst, radijs, witte aubergine, hennep, citroen en sappen van bomen, buffel en geiten melk producten.
mahisam varjayen mahyam ksiram dadhi ghrtam yadi
Buffalo milk, yoghurt and ghee should not be offered to me.
Varaha Purana
alabur vartulakara vartaki dugdha varnika
dugdhe ca lavanam dattva sadyo gomamsa bhaksanam
Round alabu, white eggplant and milk with salt in it should be rejected as if they were cow meat.
Rond alabu , witte aubergine en melk met zout moeten vermeden worden als of deze koeien vlees zouden zijn
yatra madyam tatha mamsam tatha vrntaka mulake
nivedayen naiva tatra harer aikantiki ratih
Where liquor, meat, eggplant and radish are offered, loving devotion to the Lord does not reside.
Waar drank, vlees, aubergines en radijs worden geoffert liefdevolle toewijding aan de Heer heeft daar geen plaats.
Nederlandse vertaling van reside
zijn, zich bevinden, uithangen, leven, wonen, verblijven, logeren, resideren, bewonen, verblijfplaats hebben, zetelen, gevestigd zijn, gezeten zijn.
Dit is slechts een klein gedeelte van de instructies over bhoga offering, wordt vervolgd.

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...