Posts weergeven met het label ac bhaktvedanta svami ondergang beschaving. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label ac bhaktvedanta svami ondergang beschaving. Alle posts weergeven

vrijdag 13 augustus 2010

Bijbel en vedische cultuur

Ik las een flyer van de Isckon Rotterdam tijdens Ratha Yatra DenHaag. Vedische cultuur actueler dan ooit! Ik begreep het eerst niet, Waarom wordt vergane glorie steeds weer opgehaald? De inhoud van de flyer gaat niet echt over de religie, behalve de beat van de dans,wat origineel mantra werd genoemd, of  op de maat heet. Het grootste deel van de inhoud wordt Maya genoemd door de acarya ZH AC Bhaktivedanta svami, dus wat het bijdraagt aan het prediken is mij geheel onduidelijk. Het is ook dat  in het westen zoals  in Nederland  alles is gegrondvest op de Bijbel, het Christelijke geloof zoals ook onze wetgeving  Dit is gelijk aan de historische Vedische  beschaving zoals  beschreven in het Srimad Bhagavatam, het Vedische  fundament is de Veda!  De religie naar de lering van  acarya ZH AC Bhaktivedanta svami. Een voorbeeld architectuur en kunst, hiermee wordt neem ik aan de religieuze kunst bedoelt en niet wat men de brahmanistische periode in de Indiase geschiedenis noemt. waar tempels met beelden van posities uit de kama sutra de muren vormen van het bouwwerk. Dit kwam ook bij mij op. Ook omdat de Kama sutra een van de bekendste klassieke boeken uit India is plus minus 4250 jaar oud, en in het Westen meer dan algemeen bekend. Alle kunst in het Westen was vroeger religieus, anders waren het duivelse demonische  werken, Kunst, creativiteit was allen voor de kerkelijke doeleinde bestemd. Wat over de hele wereld gebeurd was dat er decadentie opkwam, geld en vrije tijd. Hier bracht het christendom 2000 jaar geleden na de val van het Romeinse rijk, een kentering ten goede voor Europa. De Vedische wiskunde was het onderwerp van de flyer, of het rekenen wat een jaar of wat geleden in het nieuws kwam. Een boek kwam uit over Indiase of Vedische wiskunde, dit is naar het boek zelf een middel om de geest bezig te houden. Rekenen en taal worden vaak onbewust als meditatie vorm gebruikt. Dit wordt Maya genoemd, materiĆ«le zaken leren die ons afhouden om terug te keren naar ons ware doel, back to Godhead, zie ZH AC Bhaktivedanta svami zijn commentaren over dit onderwerp nog eens na! Terug naar onze spirituele oorsprong.
In de Bijbel staat dat de Heere God, alleen weet hoe groot het universum is, eigenlijk wordt bedoeld Hij die alles weet, de omtrek van de Aarde, en hoeveel waterdruppels erin de Oceaan zijn, dit laatste voegde ik er zelf nog even aan toe. Dat vertelde een gelovige ter ere, glorie van God dat Hij alleen, God die antwoorden kent. Daar gaat men niet  zelf zijn tijd, of gedachten aan verspillen.      Het is onzin, daar zijn zelfs veel geleerden het met mij eens, dat dit tijdverspilling is, alleen bedoelt om goedkoop de aandacht en subsidies te verkrijgen. God heeft die kennis.
En over de Ayurveda! De Bijbel en Afrikaanse medicijn mannen vertellen eensluidend dat de doctor niemand geneest, dat doet God. Geologie een wetenschap, Maya! Edelstenen geeft men aan Krishna, of Visnoe, Narayana. Voor spirituele bescherming draagt men tilaka.En de christenen het heilige kruis, en heeft men van Moslim tot Jood, en Hindoe ter zuivering de heilige  geschriften in  huis.
En ter lering de Maya’ en Inca’s waren een een hoog beschaafd volk, astrologie, kennis van de ziel, hun architectuur is over  de hele wereld welbekend. Maar deze zijn ook ten onder gegaan ondanks hun cultuur en kennis.                      Door overbevolking uitgroeiende steden, voedsel schaarste. Deze voorbeelden, zijn de lessen voor de mensheid. En keren steeds weer, tragisch bijna voor de schrijver van die flyer, waar dit artikel op is gebaseerd. De Bijbel beschrijft en voorspeld dit tot in de detail en is voor veel gelovigen de reden om de Bijbel goed en dagelijks te bestuderen. Tussen aanhalingstekens, de Bijbel of origineler de Thora  is naar de gegevens ouder dan het Srimad bhagavatam. De kracht en samenhang van de Vedische cultuur is net als de kracht en samenhang in Nederland gebaseerd op spirituele, religieuze wetgeving en voorschriften.           Gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor onze naasten. En hoe  meer  naar deze voorschriften of leidraad men leeft des te beter.                    Toevoeging wat de uitgaven van het yoga journaal te maken hebben met vedische kennis is mij nog niet duidelijk.Deze soort yoga wordt als gymnastiek en nergens toe leidend gezien, naar de verklaringen van ZH AC Bhaktivedanta svami. (Alleen de parampara geeft de juiste uitleg en men mag dan alleen maar Vaisnava geschriften van erkende acarya's lezen, zoals de zes Gosvamis van Vrindavan, de siksa (instructie) guru's van de Isckon!)
De Bhisma parva of Bhagavad Gita is gesproken meer dan 5000 jaar geleden. De Bijbel is van 4400 voor Christus naar een uitleg!. Ik lees dagelijks de Bhagavad Gita zoals die is. En andere boeken van de hand van  ZH AC Bhaktivedanta svami. Maar waar ik echt een antipathie tegen heb is tegen flyers die niet gebaseerd zijn op de kern van het onderricht hierover.

spirituele agenda, Parama en Pandava Nirjala dvadasi

Juni zondag 10-6-2018 Parama Ekadasi 05:18 - 06:36   zondag 24-6-2018 Pandava Nirjala Dvadasi 05:19 - 10:55