vrijdag 6 mei 2011

Slachtoffers door hun geloofs overtuiging. Sachi-suta

Deze gelovige Sachi-suta dasa werd omdat hij zijn geloof praktiseerde gevangen gezet en overleed, en alleen op deze wijze hoort men hiervan en ook de duizenden Christenen die vervolgd werden in de voormalige USSR

Mangalavati dasi on the asana in Radhadesh,lezing.

Lezing van Mangalavati devi dasi gisteren op Radhadesh gegeven De link staat hier rechts hierop klikken. This lecture is in English now also on Bhaktamagazijn allen de mp3 lezingen die in Engels gegeven worden de rest is in Nederlands soms zet ik het Engelse artikel erbij zodat men zelf kan kijken of deze overeenkomt. De webmaster

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...