Posts weergeven met het label Adhi-Bhautika. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Adhi-Bhautika. Alle posts weergeven

zaterdag 19 oktober 2013

Waarom shanti shanti


Volgens de heilige Geschriften van het hindoe├»sme zijn de bronnen van belemmeringen en problemen afkomstig uit  deze drie rijken.

  • Fysieke of Adhi-Bhautika rijk, de  bron van problemen/obstakels vanuit externe wereld, zoals van wilde dieren, mensen, natuurrampen enz.
  • Goddelijke of Adhi-Daivika rijk  kan een bron van problemen/obstakels zijn uit spirituele wereld van geesten, goden, geesten, halfgoden/engelen en meer.
  • Intern of Adhyaatmika rijk,  bron van problemen afkomstig  van /belemmeringen die voortvloeien uit iemands eigen lichaam en geest, zoals pjin, ziekten, luiheid, niet aandachtig zijn enz.
    Dit word genoemd "Tapa-Traya" of de drie klassen van problemen. Wanneer Shanti mantra's worden gereciteerd, worden belemmeringen uit deze rijken afkomstig verondersteld te worden gepacificeerd.
    Na de aanroepingen of afscheid , afsluiting van de erediensten  gericht aan  de goden wordt dit meestal gezongen, aarti of bhajan genaamd de laatste kalmeert de geest het meest, en om echt een vredige geest te verkrijgen  werkt het als mantra beter, De eerste keer 432 keer herhalen, zonder tussenpozen en pauzes, als de concentratie goed is deze hoeveelheid verdubbelen, verdeelt over dag, in de ochtend en voor het slapen gaan, de volgende dagen dit verhogen door zo een dezelfde hoeveelheid er tussen de middag erbij te gaan doen. De bedoeling is de recitatie driehonderd duizend maal te doen binnen de periode van drie maanden. noot, nooit minder op een dag gaan doen, en ook deze periode alleen vegetarisch eten geeft perfecte resultaten, de tijd is gebaseerd op de cyclus van de maan, aangezien men geen andere kalender had. Pandits geven ook wel eens het advies erbij geen suiker, en of geen graan.. Ilzelf heb zelf soortgelijks gedaan door drie dagen lang alleen thee te nemen, verder niets, en het rijk van de Adyaatmika was  hierdoor weer gepacificeerd.

Vegaurger!

Vegaburgers als vleesvervangers komen steeds meer op het bord, als snack en als onderdeel van de hoofdmaaltijd. Nu ik vind het nog steed...