Posts weergeven met het label Anno Cristi. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Anno Cristi. Alle posts weergeven

vrijdag 6 januari 2012

Jaartelling, AC of ACN

A.C. Anno Christi, in het jaar van Christus; (ook) Anno currentis, van het lopende jaar; A. Chr., Ante Christum, vóór Christus; A.C.N. of A. Chr. N., Ante Christum natum, vóór de geboorte van Christus. Ik kwam hierdoor niet op de juiste betekenis, bij het studeren in mijn boeken. Alles in geschiedkundige en westerse boeken is gebaseerd op de Christelijke jaartelling. Nu na even googelen.
Anno Domini of A.D. is Latijn voor in het jaar des Heeren en verwijst naar een jaartal dat na Christus in de tijd gelegen is. Het is een systeem voor jaartelling met als beginpunt de geboorte van Christus. In Engelstalige landen is de afkorting A.D. nog altijd gangbaar, evenals de tegenhanger B.C. voor jaartallen "before Christ", terwijl data in het Nederlands tegenwoordig doorgaans aangegeven worden met na Christus (n.Chr.) en voor Christus (v.Chr.). Voor meer over bovenstaande kijk even op wickipedia daar vond ik een artikel, over AD na Christus
Voor degene die ermeer over willen weten

Anno Currentis het huidige jaar AC 2012 een goed nieuwjaar toegewenst in AC 2012. Gewoonlijk zegt men Anno in het jaar van!

Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu Verschijningsdag 2018

Sri Chaitanya Verschijningsdag ; Donderdag 1 maart 2018,  Śrī Krishna Chaitanya (Caitanya Mahãprabhu) (1486 - 1543) was een sanyasi ...