Posts weergeven met het label ac Bhaktivedanta. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label ac Bhaktivedanta. Alle posts weergeven

dinsdag 7 februari 2012

Narada Bhakti sutra engels free reading or download

Narada Bhakti sutra
Srila Prabhupada translation of the Narada Bhakti sutra
the value of devotional service to the Supreme Personality of Godhead.                              verses from Narada Muni

zaterdag 22 januari 2011

NamaHatta Gent

Ondekt op het www nama hatta gentdeze hebben al een artikel geplaats en hier een klein stukje om hun wat te promoten, Zij wilden ook op een andere wijze wat meer aandacht aan de nama hatta geven nu Nama Hatta gent het is al gebeurt  meer bekendheid. http://www.namahatta.blogspot.com/  Nama Hatta Gent is een vzw die zich vooral wil bezighouden met het verspreiden van de boeken en kennis van Srila Prabhupada. We organiseren erediensten, geven Vedisch culturele programma's en nog veel meer.
Ons adres: coupure links, 451, 9000 Gent. info: namahatta@hotmail.com

maandag 27 december 2010

hG Bhurijana prabhu een senior van het eerste uur.

H.G.Bhurijana Prabhu ontmoette Srila Prabhupada voor het eerst op 26 Second Ave,en werd geïnitieerd door Srila Prabhupada in 1968. Na gepredikt te hebben in Japan voor ongeveer een jaar, in 1970 opende hij ISKCON's eerste centrum in Hong Kong. Door de 70 er jaren heen had Srila Prabhupada veel ontmoetingen met Bhurijana prabhu. En gedurende Srila Prabhupada's bezoeken aan het verre Oosten: Hong Kong, Japan, Filippijnen, Fiji, Australia en Nieuw Zeeland. Tijdens zijn laatste ontmoeting in 1976, was Bhurijana Prabhu door Srila Prabhupada verzocht om een onderwijs systeem te helpen ontwikkelen. Sinds die periode heeft hij lessen gegeven in opleidingen op academisch niveau en cursussen voor de ashram in Gita-Nagari en Vrindavana, en heeft leiding gegeven aan de opleidingen voor leraren in Vrindavana. In 1987, in Vrindavana, begon hij het Vaisnava Institute for Higher Education, waar hij cursussen gaf in onderwijzen, en de belangrijkste boeken van Srila Prabhupada -- Bhagavad-gita As It Is, -Srimad-Bhagavatam De nektarzee van zuivere liefde The Nectar of Instruction, en de Sri Isopanisad naar Srila Prabhupada's verlangen , hij organiseert nu cursussen met diploma gebaseerd op Srila Prabhupada's boeken, vooral de eerste zes canto's van het Bhagavatam. Geen wonder dat zijn hoofdonderwerp op retraite op Govardhan is het Bhagavatam. Hij heeft verscheidene boeken geschreven, inclusief The Art of Teaching, Surrender Unto Me (diepgaande studie van de Bhagavad-gita), en de studie boeken -Studying Srimad-Bhagavatam, -My Glorious Master- en "Unveiling His Lotus Feet" - in depth study 1st and 2nd Cantos of Srimad-Bhagavatam . Dit is een korte biografie van HG Bhurijana zijn werk.

Gebed gericht aan aartsengel Raphaël

#aartsengelen #engelen #beschermengelgebeden #schietgebedjes #raphael #angel #tobias