Posts weergeven met het label Afrikaanse medicijn mannen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Afrikaanse medicijn mannen. Alle posts weergeven

woensdag 9 januari 2013

Afrikaanse medicijn mannen

Geachte,(respons op een blogpost Afrikaanse medicijn mannen of tovenaars zeiden over de dokters in het ziekenhuis dat deze de patiƫnten niet genazen, en hun ook niet maar God. Dit was mijn respons op een blogpost, ook dat niet elke Vishnu verering toegewijde dienst was, zoals over de dokters verder was geschreven dat de dokters geen diensten aan God bewijzen door diensten aan de mensheid, ze werken voor het geld!. Mensen naar de bhakti, worden door God genezen zoals ik al schreef alleen dit kwam uit de mond van Afrikanen bij de bouw van het eerste ziekenhuis aldaar, men vroeg of hun niet zonder werk kwamen en hun antwoord was duidelijk. Hun bemiddelden alleen maar. Maar over seva. In het Mahabharath staat in het beging van de opsomming,van de familie geschiedenis van de Yadava's en Pandava's dat Santanu wilde trouwen met een vissersmeisje! Hij zag haar voor het eerst toen zij voor haar vader werkend, de seva had om de reizigers over de rivier te zetten,zo kreeg zij daar deze dienst, religieuze verdiensten.En zoals u weet is het Mahabharath van Vyasadeva, en de vertaling die ik las was steeds met de vertaling van AC Bhaktivedanta Srimad Bhagavatam als referentie geijkt eigenlijk om de vertaler niet uit uit kwam met de North Bengal kolkata editie van Sri Manmatha Dutt,Er werd al voor gewaarschuwt dat men het Mahabharath niet moet lezen door Narada Muni, omdat dit tot de halfgoden leidt. Het geeft een algemeen beeld van de tijdgeest,meer bekend als Sanatan dharma nu.En ook door Bhaktisidhanta Thakura wordt de associatie met aanhangers van Devi Dhota gezien als vreselijker dan omkomen in een bosbrand. En men weet wat men leest laat een indruk in de geest achter. dear sir, for your information the African witch doctors told the people that the doctors in hospital dont cure the people ,and they dont cure people also, but only God, they were only asking for permission. And in the Mahabharath the mother of Dhrtarastra and Pandu. Satyavati was helping her father, she did the service, the word in the original text is seva to bring people over the river with a boat,her father (a fisherman) gave her that duty,so she would gain the religious merits born of service to travelers..,the mahabharath a translation from krishna dharma based on the Kolkata edition from Sri ManmathaDutt authurs note uses as his reference Bhaktivedanta's translations from the Srimad Bhagavatam.

Gebed gericht aan aartsengel Raphaƫl

#aartsengelen #engelen #beschermengelgebeden #schietgebedjes #raphael #angel #tobias