Posts weergeven met het label babel. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label babel. Alle posts weergeven

woensdag 12 januari 2011

Genesis niet in 24 uur

Het Boek Genesis

Het Boek Genesis - In Het Begin...
Het Boek Genesis is het "Boek van het Begin" in de Bijbel. Genesis, Grieks voor "Oorsprongen", beschrijft de Schepping van alle dingen in zes dagen van letterlijk 24 uur, de Zondeval van de Mensheid en de Vloek, het daaropvolgende Wereldwijde Maritieme Cataclysme (Noach's Zondvloed), de Verspreiding vanuit Babel, en uiteindelijk de geboorte van de Joodse Natie. Samen beslaan deze gebeurtenissen ongeveer 2370 jaar van de geschiedenis van de Aarde. Het Boek Genesis is in twee hoofddelen opgesplitst: (i) Hoofdstukken 1-11 beslaan de Schepping tot de Verspreiding en (ii) Hoofdstukken 12-50 beslaan de geboorte van Israël, van de roeping van Abram (Abraham) tot de dood en begrafenis van zijn achterkleinzoon Jozef.
Letter op de letter dat betekend letterlijk., 24 uur staat hier dit is een contradictie. De 24 uurs klok is modern. Een meegaan met de wetenschap. hier wordt de metrische denkwijze overgenomen. Een jaar en de tijd zijn door de jaren aangepast om beter te kunnen berekenen, naar een formule. Een gelovig mens die vertrouwt op de origine van dat God schiep dag na dag en ruste de zevende. Er niet een 24 uurs klok was deze uitdrukking is van de wetenschap. Een zonne wijzer geeft dit aan de zon staat op zijn hoogst van de ochtend naar de middag. En dan heeft men de juiste Christelijke of Bijbelse tijdmeting. Zie ook Pasen en Pinksteren vallen elk jaar op een andere datum elk jaar weer  door de kerk op de maan (kalender) afgaat . Als u het doet of anderen noemt de doorsnee gelovige dit naar de moderne vertalingen wichelarij satanswerken. Zo hoort ook de wetenschap in het algemeen gezien te worden, en satan soms ook het vlees genoemd heeft ook de auto en tv uitgevonden. Waar onze kinderen hun Salman Rushdie verzen weervinden.

Gebed gericht aan aartsengel Raphaël

#aartsengelen #engelen #beschermengelgebeden #schietgebedjes #raphael #angel #tobias