dinsdag 5 juni 2012

een kaart voor vaderdag.

Ik wilde een ontwerp voor een vaderdag ansicht kaart en toen kwam ik op dit idee. Het kwam bij mij op door ik aan vader, schepper dacht. En ook alle bija  (zaad) is van mij afkomstig, of oorsprong Bhagavad gita. Ook een verhandeling die ik heb gelezen over het onze Vader beschreef, dat men twee vaders heeft, en om het moeilijker te maken een de Schepper God. Nu dit kwam bij mij op en door een bisschop kostuum plus mijter, of een pauselijk ambsgewaad. Kwam ik op drie keer Vader uit, God , de priester, en de natuurlijke vader.. En wat wordt hier boven gezegd? Ik ben het Vader! De drie eenheid.

Bhagavad gita 7-7

O overwinnaar* der rijkdom er is geen waarheid die boven Mij uit gaat. Alles houdt verband met Mij, als parels aan een draad geregen.
*overwinnaar = Arjoen

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...