Posts weergeven met het label column. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label column. Alle posts weergeven

vrijdag 12 januari 2018

Oud zeer!

Oud zeer!
Oud zeer heeft zijn wortels in het verleden, dit zijn de gebeurtenissen die jou nog steeds op zijn tijd moeilijkheden bezorgen, in de vorm van gevoelens van pijn, of ongenoegen, misschien zelfs verontwaardiging! Of woede!
Dit oude zeer kan op allerlei manieren worden losgemaakt door iets wat er gebeurt wat er op lijkt!    En dat roept een herinnering op, voorbeeld het zien van een begrafenis wagen roept  misschien die beelden van een begrafenis op waar er bij jou emoties  loskwamen, of zo een gebeurtenis uit het verleden is nooit goed verwerkt! Meestal komen er eerst de gevoelens naar boven, en dan kan er duidelijk naar boven komen wat de oorzaak er van is. Vaker gebeurt het dat de emotie of gevoelens als een sluier of een gordijn de oorzaak ervan verbergen
Maar het komt allemaal uit dat goede geheugen van ons. En ook die reacties ( gevoelens)zijn karma! En vergeet vooral niet dat jij en ik niet de enige zijn die dit hebben!Dus als jij een reactie krijgt van een ander, die naar jouw mening niet correct is, denk er dan eerst even over na, laat die eerste emotie die opkomt voorbijgaan!Dan kan jij bijvoorbeeld vragen waarom de ander zo reageert! Misschien was jij niet geheel duidelijk, of kan je de ander duidelijk maken dat hij of zij wel recht heeft op een eigen mening, maar jij ook! #bhakta Piet(er)

donderdag 2 februari 2017

Ik heb vaak een Dejavu

Ik heb vaak een Dejavu, vooral over mijn ideeën die ik deel met anderen. En die blijken dan als eigen ideeën gepresenteerd te worden, ik heb er wel wat over gezegd, van dat is mijn idee dat jij daar aan het vertellen was! Krijg je van die blikken vol onbegrip terug, zelfs van de luisteraars. Gebeurt ook bij toegewijde, die zijn dan niet zo gevorderd, klinkt beter dan oneerlijk. Ik maakte het zelf mee dat ik een vertaling in handen kreeg van een persoon waar nog de naam van degene opstond die het werk samengesteld had! En het dan een aparadha vond als je haar boek kopieerde zonder toestemming. En vooral zonder er voor te betalen! Nou ja de persoon die het gekopieerd had  in kwestie, had al daarvoor eens gezegd dat hij slecht Engels kon. Maar zo slecht! Weer later krijg ik een boek te leen, geschreven door een senior. Een boek over Tulsi Mata en wat valt mij op dat het boekje van die toegewijde die niet wilde dat haar werk gekopieerd werd,dat bijna letterlijk hetzelfde was als het boek van de senior wat al 10 a 15 jaar eerder geschreven was. En al langer gedrukt en uitgegeven was! Ja wat moet je dan zeggen?

dinsdag 6 september 2016

De vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen was om zonder ophouden te bidden

Het getijdengebed kan teruggevoerd worden op het dagelijkse gebed dat in zwang was bij de joden. Het getijdengebed heeft vanaf de vroege christenen een ganse evolutie doorgemaakt, maar is vandaag nog steeds het officiële publieke gebed van de Rooms-katholieke Kerk kerk in antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden. Ook bij de andere christelijke kerken is het getijdengebed bewaard gebleven.
Het getijdengebed kan teruggevoerd worden op het dagelijkse gebed dat in zwang was bij de joden. Het getijdengebed heeft vanaf de vroege christenen een ganse evolutie doorgemaakt, maar is vandaag nog steeds het officiële publieke gebed van de Rooms-katholieke Kerk kerk in antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden. Ook bij de andere christelijke kerken is het getijdengebed bewaard gebleven. In de Bhagavad gita staat vertaald denk 24 uur aan mij,                                                                                                                                                    tasmāt sarveṣu kāleṣu

mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ

vrijdag 29 juli 2016

Zomer ritueel.

Gelezen op de blog van bhaktamagazine , meer een magazine met  intercultureel spiritueel nieuws. Dit is een mooi ritueel dat je kunt doen met vrienden of familie. Je begint door om een boom of rotsblok, met het plaatsen van een grote kaars en verschillende kleinere kaarsen voor elke persoon die aanwezig is. (Op een tafel thuis mag ook!) Als jij dit ritueel binnenhuis doet schakel dan alle lichten uit om een moment van duisternis te beleven , herinner het licht, en de warmte van de zon, om die zo te eren. [ 172 more words. ]

Welke energieen of situaties trek jij aan

.Welke energieën of situaties trek jij aan? Kijk daar heb jij zelf invloed op! Positieve energieën of negatief! Nu we veranderen het woord energieën even in stemmingen. En nu kunnen wij het veel beter zien, positieve stemming of negatief, een gevoel van verlies, droefenis, of een leuk telefoontje, een prijsje gewonnen, de stoplichten zaten mij allemaal mee. Allemaal dingen waar wij onze dag door laten beïnvloeden, onze levensenergie dus, ook prana, ki, of aura genoemd.. [ 255 more words. ]
https://bhaktamagazijn.wordpress.com/…/welke-energieen-of-s…

Meditatie, column.

Huis perikelen, het huis is de laatste dagen flink opgewarmd en mijn meditatie eindigt vaak met een tshirt dat aan mijn rug plakt. en toch zit ik stil. Het lichaam zou de oude boedistische meester mij al verteld kunnen hebben, als ik naar die inwendige stem geluisterd had. Gidsen ook de niet spirituele gidsen staan klaar om je te helpen, en te ondersteunen, misschien doen ze het als aflossing of het valt onder een ander groter mystiek plan om jou en mij te helpen naar het doel. [ 43 more words. ]
https://bhaktamagazijn.wordpress.com/2016/07/24/meditatie

zondag 24 april 2016

Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura gaf felle kritiek op zijn dikke discipelen.SB 4.28.35-36

SB 4.28.35-36

tatra candravasā nāma
 tāmraparṇī vaṭodakā
tat-puṇya-salilair nityam
 ubhayatrātmano mṛjan
kandāṣṭibhir mūla-phalaiḥ
 puṣpa-parṇais tṛṇodakaiḥ
vartamānaḥ śanair gātra-
 karśanaṁ tapa āsthitaḥ
Word for word: 
tatra — there; candravasā — the Candravasā River; nāma — named; tāmraparṇī — the Tāmraparṇī River; vaṭodakā — the Vaṭodakā River; tat — of those rivers; puṇya — pious; salilaiḥ — with the waters; nityam — daily; ubhayatra — in both ways; ātmanaḥ — of himself; mṛjan — washing; kanda — bulbs; aṣṭibhiḥ — and by seeds; mūla — roots; phalaiḥ — and by fruits; puṣpa — flowers; parṇaiḥ — and by leaves; tṛṇā — grass; udakaiḥ — and by water; vartamānaḥ — subsisting; śanaiḥ — gradually; gātra — his body; karśanam — rendering thin; tapaḥ — austerity; āsthitaḥ — he underwent.
Translation: 
In the province of Kulācala, there were rivers named Candravasā, Tāmraparṇī and Vaṭodakā. King Malayadhvaja used to go to those pious rivers regularly and take his bath there. Thus he purified himself externally and internally. He took his bath and ate bulbs, seeds, leaves, flowers, roots, fruits and grasses and drank water. In this way he underwent severe austerities. Eventually he became very skinny.
Purport:

woensdag 20 april 2016

Regarding the Christian’s Trinity, different vieuws

“Regarding the Christian’s Trinity, I believe it is called God, the Holy Ghost, and the son. Person in Krishna Consciousness accepts this by the name Visnu, Paramatma, and Jiva. God is a Person, the holy spirit or the supersoul is a person, and the living entity is also a person. Also, Mary is the representation of the energy of God. Either as internal energy Radharani or as external energy Durga, the energy of Godhead can be considered the mother of the living entities. ” (Prabhupada letter to Sivananda, 19th April, 1968)
Jiva is naar BhaktVinod Thakura een gebonden ziel
When you read the Catholic enceclopedia it is not that easy, The doctrine of the Catholic Church concerning the Holy Ghost forms an integral part of her teaching on the mystery of the Holy Trinity, of which St. Augustine (On the Holy Trinity I.3.5), speaking with diffidence, says: "In no other subject is the danger of erring so great, or the progress so difficult, or the fruit of a careful study so appreciable". The essential points of the dogma may be resumed in the following propositions:
but you can read it yourself follow this link, http://www.newadvent.org/cathen/07409a.htm

In Hinduism and Jainism, a jiva (Sanskrit: जीव, jīva, alternative spelling jiwa; Hindi: जीव, jīv, alternative spelling jeev) is a living being,[1] or more specifically, the immortal essence or soul of a living organism (human, animal, fish or plant etc.) which survives physical death.[2][3] It has a very similar usage to atma, but whereas atma refers to "the cosmic self", jiva is used to denote an individual "living entity" or "living being" specifically.[4] To avoid confusion, the terms paramatma and jivatma (also commonly spelled jeevatma) are used.
The word itself originates from the Sanskrit jivás, with the root jīv- "to breathe". It has the same Indo-European root as the Latin word vivus, meaning "alive".

dinsdag 9 februari 2016

De nieuwe techniek ging niet voorbij.


Een bericht met mijn iPad. O
OKÉ ik lijkt te zijn gesneuveld voor het nieuwe werken , het tablet, geen chocolade maar een Apple. En eigenlijk moet ik u dan meteen teleurstellen ik heb dit apparaat al twee jaar en ik kan er nog niet mee uit de voeten. Vaker is er wat mis zoals laats weer het updaten, vast als een huis, of de hele tijd  een foutmelding omdat ik het gewaagd had de update te weigeren, die hoofdzakelijk gebaseerd was op de Amerikaanse markt plus de bijhorende gadgets ook alleen gericht op de USA, zoals bekend van andere besturingssystemen. Nu was ik vandaag even naar de bieb gegaan om even een tip terug te lezen over Windows. En had de iPad meegenomen om wat over yoga of ander meditatie te gaan schrijven. Maar wonder boven wonder kreeg ik mijn iPad daar aan de praat ik kreeg zelfs mijn oude apps er weer op terug ! Dat was na een bezoek aan het Apple centrum nog niet verholpen, wel een vers besturingssysteem er op.
Hij was weer als een nieuwe, dat was correct, maar alles was weg, foto's en meer, plus al de apps, maar na een icloud account genomen te hebben, gewoon chantage! Kreeg ik weer de beschikking over mijn apps weer terug. Wel een voordeel ik hoefde niet alle apps weer terug te zetten, ben ik daar ook weer vanaf scheelt weer ruimte op de wel zeer beperkte harde schijf of sd kaart na die nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple. PS de blogpost editor ook een app, lijkt het  wel goed te doen, tenminste wat ik aan het typen ben komt op het beeldscherm nu nog op de blog zien te krijgen, groet

namaste bhakta Piet(er)

dinsdag 6 oktober 2015

Wij zijn meer dan een lichaam. Column

Wij  zijn meer dan een lichaam. Het leven is immers gebaseerd op een spiritueel fundament. En wat men noemt het IQ en het menselijke lichaam is slechts levend doordat het doordrongen is van de spirituele energie die het doet bewegen.. Naar de leer over karma, is verlangen en streven de oorzaak van het “menselijke” bestaan.En het is heel moeilijk zich los te maken van dat materiele denken dat eigenlijk ons verhinderd ons spirituele zelf naar boven te laten komen. Het gewone leven werkt zeer overweldigend op ons in door de ogen, oren zelfs de mond. En deze energie van buiten beïnvloedt ons denken. En ook vaak onze intelligentie. En toch is er steeds weer die waarheid over de ziel, van ons spirituele zelf, de ziel , het Atma! En daarom hebben wij  hulp nodig van buitenaf! Die ons blijven voorhouden dat er een groter goed is dan alleen te werken voor een huis, slapen en eten.Wij moeten gemeenschap plaatsen creëren waar wij met elkaar spirituele kennis, en ervaringen kunnen uitwisselen. Een laboratorium als het ware een seminarium om mensen weer in contact te brengen met engelen, God, ascendent meesters als de Boeddha, Jezus! Om ons te helpen ons hogere zelf, de ziel genaamd of de heilige geest, atma, prana de levensadem steeds weer te laten ondervinden..

dinsdag 29 september 2015

Be your own goeroe column.

Wees je eigen goeroe, door jezelf te leren openstaan voor boodschappen van buitenaf, eigenlijk ook van binnenuit hou jij ervan je eigen mening te spuien of die van een ander? Dat doen er veel maar doe je het moraliserend. En volg jij dan wel al die punten van je betoog wel zelf? Of praat jij alleen maar na als een papegaai? Het geeft niet als jij dat ooit wel eens gedaan hebt. Deed ik ook vaak zonder er dieper op in te gaan wat ik eigenlijk vertelde. Toen kwam ik erachter dat ik moraliseerde, op de andere neerkeek omdat ze bijvoorbeeld lopend of staande aan het eten waren dat kwam omdat iemand vanaf de asane (ongeveer als een preekstoel) dat zo had verteld. En toen ik erover nadacht, kwam ik op het feit dat ik dit zelf ook regelmatig had gedaan. En ik eigenlijk geen zin er meer in had om een ander daar met een scheef oog voor te gaan aankijken, met zo een bovenkomende gedachte van, ach ach gevallene of duidelijker veroordelend, discriminerend. En er kwam bij mij boven dat wat bij mij die afkeer toen versterkte de oorzaak had, dat heel veel mensen de lege bakjes en zakjes gewoon op de grond laten vallen. En daar ben ik  geheel op tegen. Kijk dan ben je je eigen goeroe.  #bhakta #bhaktapiet(er)

donderdag 13 augustus 2015

Respect als zuivering voor jezelf

Respect als zuivering voor jezelf

Respect voor alles om je heen. Alles wat leeft heeft een spirituele essence. Planten, dieren en mensen. Stenen hebben energieën zoals water. Hebt respect voor alles. En dat komt weer bij je terug. Dankbaar voor het water dat we drinken, waar we ons mee baden. Spreek het eens uit, maak er een gewoonte van dank is ook een vorm van respect.

#bhakta #bhaktapiet(er) #respect

zondag 9 augustus 2015

Spirituele boodschappen, column

bhakta pieter prabhu grijstinten - kopieHet belangrijkste over het zien van veren, symbolen. Spirituele boodschappen, in je dagelijkse leven, zo ook nummers. Is dat jij met aandacht aanwezig bent in het moment. En dan pas kunnen boodschappen van buiten af tot je doordringen. Ook hier weer is het erkennen van het zien van voortekens, symbolen en ook cijfers. Dat je gaat inzien dat er gecommuniceerd met je wordt. Door gidsen, engelen, deva's. Die berichten zijn voor jou bestemd! En luister dan naar je intuïtie.  Dan kom je er ook op wat die boodschap betekend voor jou, jij alleen bent degene die weet wat er in jou, en om je heen afspeelt. Het antwoord komt dan uit jou eigen hart, daar kun je al die antwoorden vinden. En die hogere sturing!

#bhakta #bhaktapiet(er).

Want er is leven na de dood!

Want er is leven na de dood!
Waarom leest u dit nu net vandaag, dit stukje? Omdat er wat waars in zit, niet een beetje waar!  Kijk als wat wij toeval noemen, nu heel gewoon is. Maar, dat men het ongewoon maakt?! Ik dacht aan een kennis van mij. En dan zie ik hem ineens, wat is daar vreemd aan? Aan een familielid of vriend te denken! ik dacht aan je. En hup daar is die! Nee, want ik had hem als voorbeeld een hele tijd niet meer gezien. Daarom kwam hij in mijn gedachten. En dan blijkt dat hij net terug van weggeweest was.  Wat leuk ik had vanmorgen nog aan jou gedacht. En als op bestelling, daar is die. Waarom is dat vreemd. Is er soms een cursus of workshop voor nodig om dit te ontwikkelen a 350 euro? Vast wel en nog duurder ook. Dat ik dit schrijft vind u binnenkort ook doodgewoon, omdat u en ik dat allebei al hebben contact met elkaar, die verbinding tussen ons.  En de kosmos. Hoef je niets voor te doen. Het is er gewoon, door alleen al het te aanvaarden dat het zo is. Stel u er gewoon voor open. Zeg dit eens hardop.                                                                            Ik aanvaard dat er verbinding is tussen mij en alles wat er leeft op deze wereld en de kosmos                                                                En herhaal het een paar keer. HET = Er GRATIS BIJ GELEVERD BIJ U GEBOORTE

Een gedeeld bericht van wiccabewustzijn op facebook.

dinsdag 4 augustus 2015

Vaak hoor je dat wij in illusie leven

De illusie, vaak hoor je dat wij in illusie leven. De boeddhisten gebruiken het woord vaak voor deze wereld, ook andere spirituele richtingen gebruiken voor deze wereld termen als materiele, illusie, maya. We krijgen informatie door onze zintuigen oren, ogen enz., maar dat is allemaal lege informatie zonder de hersenen. Die er een betekenis aan vast plakken naar ervaring. En wat je geleerd heb van ouders en de maatschappij. Een voorbeeld de appel. Dit speelt zich af in de hersenen of brein. Het spirituele Spychic, zoals helderziendheid, contact met andere werelden. Gebeurt op een boven natuurlijke wijze. Dus niet door middel van het biologische natuurlijke lichaam.

#bhakta #bhaktapiet(er)

Vragen of aanvullingen geef gerust een berichtje.

maandag 27 juli 2015

Om ons goed te voelen maken wij soms blokkades aan

“Om ons goed te voelen maken wij soms blokkades aan. Mannelijk zijn, kom niet gaan huilen he. Hard wezen!Dit geld voor alle mensen, deze blokkades kunnen je gehele denken veranderen. En ook je intuïtie blokkeren. Verdriet of woede voelen is gewoon, het hoort erbij daar blijf je mens bij. Tel eerst eens tot tien voordat je wat zegt. En denk er dan nog eerst even over na. Ook als jij of ik geraakt worden door  de ellende of het ongeluk van anderen. Compassie, is meevoelen. Probeer eens alleen naar een ander te luisteren, geen mening of oordeel te geven. #bhaktaPiet(er) #bhakta

vrijdag 24 juli 2015

karma elke daad, elke beweging is…..

Verklaring. Karma elke daad, elke gedachte. En beweging heeft een gevolg. Vertaald karma is een reactie op wat je doet, ik zet mijn voet vooruit, een stap is de reactie. De lucht verplaats zich, of een afdruk van je voet in het gras, door jouw gewicht, karma is het gevolg. In die afdruk kan het regenwater blijven staan, andere planten op die plek gaan groeien, een verstoring! Dit is meer naar de Jain filosofie, waar het meeste van de Indiase karma en reïncarnatie denken op gebaseerd is.

#karma #bhakta #bhaktapiet(er)

dinsdag 21 juli 2015

Vedische cultuur actueler dan ooit!

Het is een ouder bericht wat ik wat heb ingekort. En hier en daar een punt of komma verschoven.Het heeft nog steeds nieuwswaarde omdat het onderwerp nog regelmatig terugkeert in de diverse periodieken. Ik las een flyer van de Isckon Rotterdam tijdens Ratha Yatra DenHaag een tijd terug. . Vedische cultuur actueler dan ooit! Ik begreep het eerst niet, Waarom wordt die vergane glorie steeds weer opgehaald? De inhoud van de flyer gaat niet echt over de religie of de ziel, behalve de beat van de dans,wat origineel mantra wordt genoemd, of gewoon op de maat heet. Het grootste deel van de inhoud wordt in het algemeen Maya genoemd door de acarya ZH AC Bhaktivedanta svami

maandag 20 juli 2015

De legende van Manakamana, een verschijning van Durga Bhavani. column

De legende van Manakamana godin dateert uit de regeerperiode van de Gorkha koning Ram Sjah tijdens de 17e eeuw. Er wordt gezegd dat zijn koningin goddelijke krachten, die alleen haar toegewijde Lakhan Thapa bekend waren. Op eén dag, was de koning getuige van dat zijn koningin veranderde in de gedaante van de godin Durga Bhavani, . En haar bediende Lakhan Thapa in de vorm van een leeuw. Na de melding van de openbaring aan zijn koningin, overkwam de koning een mysterieuze dood.

zaterdag 18 juli 2015

Volkskunst moet volks blijven.

Volkskunst bekend van de kanten kleedjes. En misschien meer bekende geborduurde teksten op stukjes stof. Hindeloper.Dit wordt nog steeds gedaan door vrouwen over de hele wereld. Alleen is het opvallend dat kunstenaars van kunst academies dit ook zijn gaan doen en exorbitante prijzen vragen voor wat breiwerk. Wat uw kleine zusje vaak ook beter kan in de verloren uurtjes. En het ziet er vaak mooi uit, hieronder een religieuze prent , soortgelijk werd ook in India gemaakt door huisvrouwen. (vandaar soms de grote ogen, anders vielen ze weg door de grote steken). Tegenwoordig net als hier vullen kunstenaars hun zakken met deze volkskunst te imiteren. Wat door een paar leerlingen van de kunstacademie werd beschreven als dat zij zelf geen basis hadden van het naar model tekenen.

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...