Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Er worden berichten weergegeven met het label Bhagavad gita

Bhagavad gita hoofdstuk 5 vers 8-9

Bg 5.8-9
naiva kiñcit karomīti, yukto manyeta tattva-vit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann, aśnan gacchan svapan śvasan
pralapan visṛjan gṛhṇann, unmiṣan nimiṣann api
indriyāṇīndriyārtheṣu, vartanta iti dhārayan

Hoewel een persoon met goddelijk bewustzijn ziet, hoort, voelt, ruikt, eet, zich voortbeweegt, slaapt en ademt, is hij er zich altijd van bewust dat hij eigenlijk helemaal niets doet. Want terwijl hij spreekt, zich ontlast, iets in ontvangst neemt of zijn ogen opent of sluit, is hij er zich diep vanbinnen altijd van bewust dat alleen de materiële zintuigen en de zins objecten op elkaar inwerken en dat hij los van hen staat.


Een persoon met brahma realisatie leidt een zuiver bestaan en staat daardoor los van elke activiteit die afhankelijk is van de vijf directe en indirecte oorzaken: de handelende persoon (lichaam), de zintuigen, de situatie, de inspanning en het lot. Hoewel het lijkt alsof hij actief is met zijn lichaam en zintuigen, is hij zich altijd bewust van zijn werkelijke…

Srimad Bhagavad gita free edition pdf

http://www.purebhakti.com/resources/ebooks-a-magazines-mainmenu-63/bhakti-books/english/32-bhagavad-gita.htmlThis present edition of Srimad Bhagavad-gita contains the essential meanings given in the commentaries of Srila Visvanatha Cakravarti Thakura and Srila Bhaktivinoda Thakura. It is further illuminated by the exegesis of Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. This translation is complimentary to the authoritative and popular Bhagavad-gita As It Is by Srila A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada.

Wanneer de Heer daarom zegt. Bhagavad-gītā 8.6

Wanneer de Heer daarom zegt dat degene die op het moment van de dood aan Hem denkt als Brahman of Paramātmā of als de Persoonlijkheid Gods, zeker in de spirituele hemel zal binnengaan, dan bestaat daarover geen twijfel. Hieraan kan gewoon niet worden getwijfeld.
De Bhagavad-gītā (8.6) legt ook het algemene principe uit dat het mogelijk maakt het spirituele koninkrijk binnen te gaan door eenvoudig aan de Allerhoogste te denken op het moment van de dood:
yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ, tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
‘Welke zijnstoestand iemand ook in gedachten heeft wanneer hij zijn lichaam opgeeft, o zoon van Kuntī, die toestand zal hij in zijn volgend leven zeker bereiken.’


Bhagavad Gita 2-24

De individuele ziel is onbreekbaar, onoplosbaar en kan verbrand noch verdroogd worden. Ze is onsterfelijk, overal aanwezig, onveranderlijk, onbeweegbaar en eeuwig dezelfde.Overal aanwezig staat er, nu dit wordt Brahma genoemd, Brahma is overal en onveranderlijk. Dit is de basis van alle Vedische kennis, en men hoeft dit alleen maar te realiseren!

bhagavad gita chapter 15

BG 15.1: The Supreme Personality of Godhead said: It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas.

BG 15.2: The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society.

BG 15.3-4: The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial.

BG 15.5: Those who are f…

Bg 17.23

Bg 17.23oṁ tat sad iti nirdeśo, brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇās tena vedāś ca, yajñāś ca vihitāḥ purā
Woord-voor-woord-vertalingen:  oṁ — aanduiding van de Allerhoogste; tat — die; sat — eeuwige; iti — zo; nirdeśaḥ — aanduiding; brahmaṇaḥ — van de Allerhoogste; tri-vidhaḥ — drievoudige; smṛtaḥ — wordt beschouwd; brāhmaṇāḥ — de brāhmaṇa’s; tena — met deze; vedāḥ — de Vedische literatuur; ca — en; yajñāḥ — offers; ca — en; vihitāḥ — gebruikt; purā — vroeger. Vertaling:  Vanaf het begin van de schepping werden de drie woorden ‘oṁ tat sat’ gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te duiden. Deze drie symbolische aanduidingen werden door brāhmaṇa’s gebruikt tijdens het zingen van de Vedische hymnen en tijdens de offers die werden gebracht om de Allerhoogste tevreden te stellen. Commentaar:  Eerder is al uitgelegd dat ascese, offers, vrijgevigheid en voedsel onderverdeeld worden in drie categorieën: de hoedanigheden goedheid, hartstocht en onwetendheid. Maar of ze nu tot de eer…

Bhagavad gita van Purohit pdf

Download de Bhagavad gita vertaling van Purohit svami een uitgave van ik dacht omstreeks 1935. Purohit is in India ook bekend als degene die sterk stelling nam door middel van de kranten tegen het verbod om tilak, tika te mogen dragen. Dit door een nieuwe wet van de Engelsen. En hij had hier succes mee.Later werdt zijn missie de kennis van de Bhagavad gita uitdragen in het Westen op het verzoek van de sannyasin door wie hij ingewijd werd als sannyaas. Hij is onder de kenners van de geschiedenis van India en de heilige geschriften, goed bekend, zijn dagboek van een monnik is nog een paar jaren geleden herdrukt.Ik kon deze uitgave van de Bhagavad Gita indertijd niet vinden op het internet toen ik ernaar zocht ivm de verspreiding van de Bhagavad Gita en andere heilige geschriften van India in het Westen, door de eeuwen heen, dan vallen de schellen van de ogen. Nog een feit het Ramayana was in Nederland al voor 1500 bekend na Christus om u gerust te stellen dit epos was vertaald door …
Verval in het familie leven, waarom ziet men niet dat Arjuna gelijk had, de blik van de ziener, inzicht van oorzaak en gevolg. Eerlijk ik zie de verbetering er niet in nadat de Heere was verschenen voor Kurukstra! Verval in het geloof is alleen maar groter geworden de brahmanen waar ook over gesproken wordt, daar ziet men er tegenwoordig velen van met de bara met kip in de hand. De geschriften worden niet geloofd op die punten van onderlinge huwelijken. De draad is een bijkomstigheid. Of men wilt deze alleen voor status, men heeft de draad en gaat dan toch trouwen, waar staat deze dan voor? Kennis uit een boekje of het besef, realisatie dat men het lichaam niet is! Wat inhoudt, dat men ook zijn gedachten niet is! Zoals ik al vaker beschreven hebt, de gedachten komen voort uit wat u geleerd heeft, geprogrammeerd in modern taal gebruik, ouders en school. Kijk eens naar kinderen na een heftige serie of film op tv, karate trappen imiteren en de geluiden.  Een draad was 3 cent waard naar …

sloka 1-3 Bhagavad gita

paśyaitāḿ pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīḿ camūm vyūḍhāḿ drupada-putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatāO leraar, aanschouw de grote strijdmacht van de zonen van Pāṇḍu, die zo vakkundig is opgesteld door uw intelligente discipel, de zoon van Drupada.

Bhagavad gita 7-7

O overwinnaar* der rijkdom er is geen waarheid die boven Mij uit gaat. Alles houdt verband met Mij, als parels aan een draad geregen.
*overwinnaar = Arjoen

krishna Wie is Krishna

Krishna (कृष्ण, letterlijk "zwart"; In Sanskriet 'al-aantrekkelijke'Hij die ieder aantrekt. Hij is een van de meest aanbeden goden in het hindoeïsme. Als zodanig is Krishna onder meer de hoofdpersoon in het Srimad Bhagavatam en de Bhagavad Gita wat origineel Bhisma parva genaamd is een hoofdstuk parva uit het Mahabharata
. In veel hindoeïstische stromingen wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnoe, in andere als de Allerhoogste Persoonlijkheid of hoogste God zelf. noot, naar Rupa Gosvami is Krishna zwart.
link naar meer over Krsna ,Janastami

Meditatie op de Gita. Met de Sanskrit sloka's in romaans schrift en met Nederlandse vertaling.

MEDITATIE OP DE GITA
Om paarthaaya pratibodhitaam bhagavataa naaraayanenaswayam,
    Vyaasena grathitaam puraanamuninaa madhye mahaabhaaratam;
Advaita amritavarshineem bhagavateem ashtaadashaa dhyaayineem,
    Amba twaam anusandadhaami bhagavadgeete bhavadweshineem.
1. Om. O Bhagavad Gita, door wie Partha werd verlicht door Heer Narayana zelf, and which was composed within the Mahabharata by the ancient sage, Vyasa, O Divine Mother, the destroyer of rebirth, the showerer of the nectar of Advaita, and consisting of eighteen discourses—upon Thee, O Gita, Oaffectionate Mother, I meditate!
Namostu te vyaasa vishaalabuddhe phullaaravindaayatapatranetra;
Yena twayaa bhaaratatailapoornah prajwaalito jnaanamayah pradeepah.
2. Salutations unto thee, O Vyasa, of broad intellect and with eyes like the petals of a full-blown lotus, by whom the lamp of knowledge, filled with the oil of the Mahabharata, has been lighted!

Prapannapaarijaataaya totravetraikapaanaye;
Jnaanamudraaya krishnaaya geetaamritaduhe na…

Bhagavad gita 10.8. ahaṁ sarvasya prabhavo, mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ, budhā bhāva-samanvitāḥ

Bg 10.8 ahaṁ sarvasya prabhavo, mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ, budhā bhāva-samanvitāḥ Woord-voor-woord-vertalingen: aham — Ik; sarvasya — van alles; prabhavaḥ — de oorsprong; mattaḥ — uit Mij; sarvam — alles; pravartate — komt voort; iti — zo; matvā — wetend; bhajante — worden toegewijd; mām — aan Mij; budhāḥ — de geleerden; bhāva-samanvitāḥ — met volle aandacht. Vertaling: Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Alles komt voort uit Mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, bewijzen Mij devotionele dienst en vereren Mij met heel hun hart. budhā-als budhaa prabhavo- als prabhawo māṁ-als maam als er een ṁ met een diacretic boven staat is dit als een n

The Path of Perfection,free book. Engelstalige boeken, lezen en ook vrij te downloaden

The Path of Perfection
In this collection of historic talks on the yoga process set forth by Lord Sri Krsna in the sixth and eighth chapters of the Bhagavad-gita, Srila Prabhupada deeply probes the nature of consciousness, meditation, karma, death, and reincarnation. Ultimately he describes in detail the process of bhakti-yoga, by which one can easily purify the mind and elevate the consciousness to a state of ultimate peace and happiness.

Perfection of yoga, free download

links voor Engelstalige boeken om te lezen en te downloaden.

The perfection of yoga.
Krishna taught the Perfection of Yoga to Arjuna on the battlefield as he spoke the Bhagavad Gita. In the Perfection of Yoga the secrets of practicing this powerful system of yoga in today's busy world is described. Perfection of Yoga is a great introduction to the Bhagavad Gita and a short cut to the secrets of yoga.
In the Perfection of Yoga Srila Prabhupada cuts through the commercialism that now clouds the real meaning of yoga. He explains that beyond postures and exercises, beyond even meditation and breathing techniques, the ancient teachings of yoga aim at lasting, loving union with the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna.


Bhagavad Gita op Sari

Ik zag deze nieuwe wijze van modieus prediken men doet een sari om met afbeeldingen die taferelen van de Bhagavad gita weergeven, en hup gracieus voor slechts 249 euro (en hand geweven) maakt men bewustwording.Prediken is de essentie!
Ik dacht voor mijn altaar is het wel leuk ik heb nieuwe gordijnen ervoor nodig. Zal ik er twee nodig hebben ? Donaties welkom geef met volle maat en uit uw hart. U weet dat als u mij geeft dit altijd vooruitgang geeft! Lees de boeken erop na! Ik leef alleen, geen vrouw en kind meer ik heb deze na wederzijds overleg verlaten, en lees bijna alleen de heilige boeken plus prediken over onze Narayana en Vishnoe en Damudara en Krishna en Tulasi en de Bhisma parva en Saci Devi en zelfs ook nog over Caitanya en de 6 gosvamis echt mijn manasa geest onthoud het zelfs. Alleen ik loop liever in het wit, of buiten in het zwart nadat ik net de stenen regen die naar mij gegooid werd tijdens een Harinama in de stad en diverse aanvallen tijden de Harinama, die ik normaal…

Bhagavad gita gebaseerd op de Bhisma parva?

Nu dat leest vreemd weg, Bhagavad gita is in origine de Bhisma parva, Wat is dat nu weer!? Nu het is heel eenvoudig, de Bhisma parva is het origineel van Sri Krishna Dvaipanyana Vyasa deva (de anderen schrijven het gewoon van hem over, net als vroeger op school, van het schoolbord of boek. Als je het niet wist copieerde je het huiswerk van een vriend met een hoog cijfer voor dat onderwerp of les! Maar terug naar het onderwerp! Een hoofdstuk uit het Maha bharath (Bhisma parva) waar de teksten of sloka's van wat later een apart boek wordt de Bhagavad gita genaamd, waar alle sloka's of mantra's vanuit dat hoofdstuk uit het Mahbharath instaan. Bhagavad gita wordt vertaald als lied van God.
commentaar. Het vreemde is dat men mensen ook wel Bhagavad noemt.
Groet Pieter Franciscus (Ananda Malik)
Meer Bhagavad gita artikelen klik hier!

Bhagavad Gita de Bhisma parva adi inzake vegetarisme.

Bhagavad Gita, een van de meest invloedrijke geschriften die zijn oorsprong heeft als hoofdstuk, de Bhisma parvi adi genaamd in de Mahabharatha,   Deze teksten hieruit voegen veel toe aan het argument voor vegetarische voeding, met haar praktische richtlijnen voor de voeding. Hiermee wordt aangegeven dat sattvicvoedsel in goedheid (melk, boter, fruit, groenten en granen) "bevorderen de vitaliteit, gezondheid, plezier, sterkte en lange levens duur." Bitter, zout en zure voedingsmiddelen rajasic betekend passie, woede (met inbegrip van vlees, vis en alcohol) "veroorzaken pijn, ziekte en ongemak." Helemaal afgeraden is voedsel voor de domme , ontwetend tamasic categorie: "muf, te lang gekookt, verontreinigde" en anders rottende en onzuivere voeding middelen modern e nummers die bijverschijnselen hebben zoals allergie en buikloop veroorzaken of op de lange duur onvruchtbaarheid veroorzaken zo zijn er al veel voedingstoevoegingen uit de handel genomen door dez…

Geloof en oud leed.

Krishna geneest de zieken. Deze waarheid wordt vaak vergeten, over het hoofd gezien, Genezen door het lezen van de heilige geschriften, niet alleen Krishna maar u moet dat ook weten, geloof hebben! Ook om anders te gaan denken. Ik las in de Bhagavad Gita, een ander mijn oude ik is gestorven. Ik ben gezuiverd. Men moet dit aanvaarden, dat men als een klein kind opnieuw geboren is!
Zo moet u ook weer leren!
U kunt uzelf opnieuw opbouwen. Geërfde karaktertrekken eruit werken, niet meer met “oude vrienden of kennissen “omgaan. U bent een nieuw mens, met een nieuwe start, die weer opnieuw gevuld wordt, met nieuwe indrukken, nieuwe gedachten. Maar met wie moet ik dan  omgaan? Ik kan eigenlijk niemand  in die tempel. Men lijkt alleen, wat moet ik dan!