woensdag 3 juli 2013

Gal.4:18, ‘Het is mooi als men altijd ijvert voor een goede zaak, maar dan ook altijd, en niet alleen als ik bij u ben.


Gal.4:18, ‘Het is mooi als men altijd ijvert voor een goede zaak, maar dan ook altijd, en niet alleen als ik bij u ben.

zondag gaat Kortjakje naar de kerk is hier heel toepasselijk bij.Als men in het weekeinde naar de mandir gaat, en daar luisterd, zingt en eet.Teksten uit het heilig geschrift vol vuur naar boven komen. Zijn die vurige of ijverige slogans snel verdwenen bij het woord elke dag. Elke dag een uur lezen, 16 rondes en om vier uur beginnen. Puja, strikt vegetarisch, o ja ook nog denkt 24 uur per dag aan mij, of altijd! Maar de vedische dagen hadden 32 uur naar een pandit! Dus het is denk constand aan Mij. Dat is de reden dat men japa doet, om te herinneren. Maar 64 rondes was te veel, naar de westerse tak, en het werden er zestien. Maar ook hier hebben er velen moeite mee. Men moet werken, en kan niet zo vroeg op. UItzonderingen zijn er altijd, maar wie men volg in deze? Men volgt iemand zijn voorbeeld, maar in welke dingen, drie uur lezen per dag? Drie uur slapen? Dat kan men niet hoort men dan vaak. Ik las over discipelen, geen sannyasi, de een stond of staat elke dag om twee uur op nog in de nacht, om zijn vier en zestig ronden te doen. En zo zijn er meer, maar vaak is men te moe. Maar vraag ik mij af, wat betekend dan het lichaam niet zijn of geest.Ik ben maar een leek, niet geinitieerd in dit gebeuren, dit verteld men mij steeds, bij dit soort vragen of loopt weg.Ook de zegen van Parikshit hij wist dat hij na zeven dagen zou sterven, nou zegen zou u net als mij kunnen denken!En de maharaja, koning Parikshit ging naar de oever van de rivier zitten vasten, zich voorbereiden op zijn dood.En toen kwam Suka deva gosvami en deze vertelde al die dagen lang het Srimad bhagavatam. En na die zeven dagen ging de koning uit het lichaam, hij overleed.Waarom verteld men zoiets? Men is gek op dit soort vertellingen, vroeger ging men dood, en voordat kwam ereen heiligen langs, weg stilte meditatie.

De reden is als ik mij het goed herinner dat men niet weet wanneer men overlijdt. Dus gebruikt u tijd goed! Zoals koning Parikshit maharajo om naar het Srimad bhagavatam te luisteren, of te lezen, mag van mij ook naar het Ramayana zijn, dat geeft hetzelfde effect. Maar al weet men dit, men gaat vrolijk verder met cursussen, opleidingen voor econoom te worden, of vliegtuig Ingenieur.Ik schrijf deze keer niet verder over dat werken voor een pensioen.In het verband met koning Parikshit, of heeft u ook zo een zegen gehad? Ik las van de acarya dat een spiritueel persoon maar voor drie maanden vooruit planning maakt, maar wie volgt hem hierin (schrijven mag).Na die drie kan u er weer drie doen. Misschien begrijpt u nu waarom die tekst uit de bijbel Galaten 4-18 hier boven staat. Misschien herinnert zich men die tekst van de acarya over dat seva, vooruitgang in Krishna bewuste activiteiten niet verloren gaan, zodat men deze kan voortzetten beter dan het andere.

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...