Posts weergeven met het label aandacht. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label aandacht. Alle posts weergeven

zaterdag 3 oktober 2015

Engelen staan altijd klaar om te helpen

Engelen staan altijd klaar om te helpen, maar zij moeten wel jouw  vrije wil respecteren, dat is een soort wet. Dus altijd gewoon om hulp vragen. Als het ware de engelen uitnodigen om je te helpen. Door te praten (ook in gedachten), of te bidden. Een hulpmiddel is mediteren, of beter aandachtig zijn. Schrijf je hulpvraag op! Of wat jij met de engelen wilt delen van te voren even opschrijven                                                                                            En versterk jouw aandacht door te oefenen door naar een foto van een schilderij of beeld van een engel of meerdere engelen te kijken, . Vraag ook er om dat ze in je dromen willen komen, richt je aandacht, En nogmaals mediteer gericht op een verbinding met de engelen door voorgaande aandacht oefeningen te doen. Door dit te oefenen door herhaling vergroot je enorm de kans dat jij de boodschappen van de engelen beter hoort. Wat het contact met de engelen weer verbeterd. #bhaktapiet(er) #bhakta #engelen #meditatie #aandachtoefeningen

donderdag 20 juni 2013

U voelt zich veilig?

Alles is gebaseerd op u veilig te voelen.

Kijk naar de reclame zoals verzekeringen oude dag premie, schoonheid producten,inbraakpreventie etc - alles is gebaseerd op het gevoel van het is niet-veilig, het is niet-oké, zodat wij dat product aanschaffen wat ons die schijnbare veiligheid geeft. Veiligheid is namelijk een basisbehoefte van de mens. Maar wordt er niet meer ingebroken?                                            Is het pensioen fonds wel een garantie dat u er ook van kan gaanprofiteren?                                                                                      

Maar u weet dat u al veilig bent, dat alles goed komt en dat u altijd

gesteund wordt, maar heeft u andere , ja al andere keuzes gemaakt?
U bent gelovig. En u heeft gelezen, of gehoord over Parîkchit maharaja, die een zegen had gekregen dat hij wist dat hij over 7 dagen ja zeven dagen later zou sterven.

En hij werd gedood! Na die zeven dagen! Gevulde dagen, Gevuld met vertellingen, katha uit het Srimad Bhagavatam, achter elkaar door, dag en nacht door Sukadeva, en dit werd als voorbeeld verteld aan de wijzen door Sutadeva gosvami.
En  heeft u u  ook zo een zegen gehad? Pardon, U gaat naar een nieuwe cursus? Voor het werk! Kinderen naar de hogeschool gestuurd, om wat te leren?
Maar die zin, of doel van het leven dan?
Damian Veelenturf (8) verongelukt op vakantie in Turkije
In Winsum is zaterdag geschokt gereageerd op het verongelukken van een achtjarige leerling van obs Tiggeldobbe in Turkije. Damian zat in groep 5b en is tijdens een vakantie omgekomen. En tientallen..................

maandag 31 december 2012

Jezus en Boeddha, bergen verzetten.

Bergen en hoe bergen te verzetten is in de oude geschriften een gewild onderwerp om iets over te dragen. Boeddha vertelde dat een monnik gevestigd in zijn meditatie, dus aandacht. e Himalaya in tweeën kan laten splijten, alleen door vasthoudendheid. Anguttara Nikaya 6.24 Jezus vertelde als jullie echt geloof hadden slechts zo groot als een mosterdzaadje, en u zou tegen die berg zeggen, ga van hier naar daar, die berg zou gaan, en niets zou u onmogelijk zijn. Mattheus 17.24 Ik hoorde een verhaal van een Chinese familie, tussen hun huis en de opgaande zon stond een berg. Grootvader liep elke ochtend vroeg de berg op, tot bovenaan de top, pakte een kiezel of een steen op en nam deze mee naar beneden. Onderaan de berg gekomen stak hij de beek over en liet de stenen daar vallen, dat deed hij elke dag. Zijn zoons volgde zijn voorbeeld. Een van zijn zonen vroeg vader waarom doet u het? Grootvader antwoorde op een dag is deze berg verplaats. Maar vader u zal dat toch niet gaan meemaken? Nee maar ik weet dat het gebeurt..

maandag 14 november 2011

Een man bezoekt Boeddha

Een man bezocht Boeddha en stelde hem de volgende vraag: “Welke meditatievorm beoefenen u en uw leerlingen?

”Boeddha antwoordde: “Wij zitten, wij lopen en wij eten.
De man begon een beetje te lachen en zei:”Maar Mahatma, dat doen wij toch allemaal.
Iedereen zit wel eens, iedereen loopt en eet.
Boeddha antwoorde hem, maar wij zijn ons bewust dat wij dit doen.
Wat betekend dit wij zijn ons bewust dat wij eten!
Ten eerste dat wij vaak eten, en vaak nog niet eens proeven wat wij in onze mond doen.Vaak alleen de eerste happen.
Lopen hoe vaak is men niet opgestaan in een automatisme zonder hierover zelfs nagedacht te hebben. Bord weg, en u weg.
Zitten, wanneer zit u echt, in rust zondere de behoefte te moeten praten, op de klok te kijken, wanneer men weg moet.
Aandacht, dat is yoga dit geld voor alle yoga, aandacht op de heiligennaam, de kralen die tussen de vingers doorgaan. Maar ook op die plek, kussen blijven zitten. Alleen zonder afgeleid te worden naar een foto of beeltenis te kijken, alleen zien. Zonder gedachten.Alleen dat beeld.

maandag 17 oktober 2011

Noviche
Een verhaal van echte liefde
Elke dag vol van aandacht zijn voor Sri Sri Krishna is goed, uitstekend
zelf!
Maar het is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vooral wanneer de dagen je voorkomen of ze alleen maar onheil brengen
In de religie betekend toevlucht nemen tot Sri Sri Krishna voor bescherming geen verwachtingen meer koesteren dat de tijdelijke dingen van buitenaf de hoogste of blijvend geluk brengen.

Verkopen van gekookt voedsel zonde!!!! Naar de shastra

(Gekookt) voedsel zal verkocht worden langs alle belangrijke wegen tegen exorbitant hoge prijzen (volgens shastra's is het verkopen ...