donderdag 25 juni 2009

Vishnoe en Vivestera Vivasvan gehangen, aan hals en oren om menigeen te bekoren.

Vishnu en Garuda op een medaillon voor om de hals is ongeveer 5 cm, Ik dacht eerst dat het een oorring was, en . Als u deze vergroot ziet is hij wel goed uitgesneden, vergroten is gewoon op de afbeelding klikken.Zilveren kast erom heen met een deksel. Verder de kleine half edelsteentjes op het medaillon ingelegd. Prachtig toch.En de gedachte komt bij mij op dat kunst eigenlijk onbetaalbaar is. rond en kunst
Lord Vishnoe op Sesa om de hals gehangen. Een aandacht trekker voor ieder. In dat geval lijkt mij een hoog gesloten decollecte wel de manier om de aandacht op Heer Vishnu gericht te houden.Dit medaillion is naar naar kunstenaar of schilders oog een aparte typisch Indiase naïeve voorstelling. Ik zelf vind de volkskunst prachtig.Vooral dat ieder hierin God op eigen wijze uitbeeld niet gehinderd door complexe stijl of weergeving, maar geleid door spontaniteit, wat men hier naïeve stijl noemen.

Nu een special over oorringen met het gelaat van deitis erop lijkt mij niet geheel onmogelijk. Ik zag oorringen van Vivastera Vivasvan of Surya genaamd, Surya wordt Hij door ieder eigenlijk genoemd behalve mij bleek mij in gesprekken waar zijn naam ter sprake kwam. Waarom dit om ik de benaming uit hoofdstuk 4 sloka of vers 1 uit de Bhagavad Gita aanhaalde en velen dan na het te verduidelijken met zonnegod, zoals in de Bhagavad Gita Deze gaf de kennis door aan Iksvaku en deze aan zijn zoon Manu, en zo ging de kennis over op de parampara van de heiligen koningen, een associatie kregen wie ik bedoelde.

zaterdag 20 juni 2009

recyclen niet moeilijk

plastic boodschappen tassen kunnen hergebruikt worden als pedaal emmer zakken of opnieuw boodschappen in te doen. Neem een goede eigen boodschappen tas mee dat bespaart geld en milieu. Voor hergebruik papier is ongeveer 60 % minder energie en water nodig dan nieuw. Het recyclen van een stapel kranten van een stapel kranten van een meter hoog kan een boom redden. Reclamefolders en kranten kunnen ook worden hergebruikt als vulmateriaal, En kranten kunnen verder ook nog worden hergebruikt als inpakpapier Van recyclede plastic flessen kunnen, hekken jassen tassen en meer gemaakt worden. Van gerecyclede blikjes kunnen vliegtuigen, huishoudelijke apparaten, meubilair en meer worden gemaakt. Kokertjes van filmrolletjes, lege jampotten kunnen worden hergebruikt om spijkers, schroeven, knopen en spelden te bewaren. Onnodige afdrukken kunnen kleiner worden geknipt en aan elkaar geniet als notitieblokken. Lege tissuedozen zijn handig voor het bewaren van lege plastic zakken. Blikjes van aluminium kunnen een onbeperkt aantal keren worden gerecycled.

donderdag 11 juni 2009

Vrouwen moeten hun haar bedekt houden.

Vaisnava etiquette. Vrouwen moeten hun haar bedekt houden in de aanwezigheid van mannen. Dit had ik al eerder gehoord tijden een lezing van een toegewijde uit India die heel Europa afreist om te prediken, bedek jullie. Een sannyasin had dit verteld ivm Sita Rama, dat zij haar gezicht bedekt moest houden in aanwezigheid van mannen anders dan haar man, vader en broers, anders was zij een prostituee, naar de Vedische normen.Wat mij opvalt dat velen die de etiquette hebben gelezen, beter doorgenomen dit niet willen aannemen, men is dan het valse ego (manasah) en weigeren zelfs in de keuken een doekje om het haar te doen. IJdelheid, als men gerealiseerd is weet men dat men het lichaam niet is. Wat niet uitsluit dat wat ons belichaamd, verschilt van een andere belichaamde ziel wat hormoon huishouding en opvoeding of programmering betreft. De gedachtegang die modern gericht is , eigen lijf, recht om te kiezen, en dit alleen omdat de vrouw meer rechten heeft gekregen. Reden omdat zij door de oorlogsjaren, een onmisbare factor werd om de economie draaiend te houden, omdat de mannen aan het front waren. Resultaat opgevoed naar een andere modernere standaard en etiquette. Ikzelf waardeer een vrouw niet onder, als een moeder betaald moest krijgen, naar de uren die zij maakt als huishoudelijke kracht. En meteen ook als opvoedkundige, scheidsrechter in conflicten, en dan de kok voor de familie, plus de geliefde echtgenote ging menigeen failliet, of kon haar niet permitteren. Ook door de ontwikkeling van creativiteit en zelfstandig denken en leren. Creativiteit is de drijfveer om goede eigenschappen, kwaliteiten verder te ontwikkelen, dichten, behulpzaam, bloemen schikken valt ook weer hieronder. Overtredingen van de etiquette verstoren dit proces.