woensdag 18 februari 2015

Prabhupada: "No, no, even giving them away

Prabhupada: "No, no, even giving them away, what is the wrong?"
Madhudvisa: "Well, You said we should not give the books away. You said we should sell these books."
Prabhupada: (chuckles) "No, no, he has purchased. He has purchased. Then if You purchase from me and if you give free to others, so what is my loss?"
Madhudvisa: "No, there is no loss."
Siddha-svarupa: "I'm not giving away his books."
Prabhupada: "No, no, even if he gives away, this is not a fault, You see? Suppose there are... in South Africa many Indians are purchasing our books and giving to the library. So somebody will read it. So that is not a fault. If I purchase from you and give it, distribute it free to somebody else, that is not wrong thing."

(Morning walk, Mayapur, 08. 03.1976.)

zondag 8 februari 2015

GOVINDAM ADI PURSHAM mp3 video

neem de originele tekst erbij de aanroep Sri Ishopanishad kam je de tekst lezen en meteen  mee zingen. Dan kan je deze snel uit je hoofd

donderdag 5 februari 2015

Zelfrealisatie is een recht.

bhakta pie(ter) prabhu Zelfrealisatie is een proces van innerlijk ontwaken en je bewust worden wat jou innerlijk beroerd en beweegt.
Zelfrealisatie Het betekent dat jij je bewust kan worden dat er een voor jou nieuw en hoger bewustzijn is zodat jij boven  je huidige bewustzijn uit kan stijgen. Er zullen er een aantal morele waarden ontwaken waar jij je mogelijk op dit moment nog niet van bewust bent. Het betekent verder gaan dan de stemmen uit het verleden, van wat wat er wel en niet mag, gedachten en het ego en je hierdoor gaan realiseren van wie je eigenlijk zelf bent.
Zelfrealisatie is een proces van afstand doen van (verkeerde) opvattingen, gedachten, overtuigingen en ideeën en ons hierdoor steeds meer bewust worden van ons innerlijke zijn. Dit proces onthult de innerlijke intelligentie die altijd aanwezig is maar die verborgen zat achter de gedeelde opvattingen en denkwijze van anderen die je eigen persoonlijkheid beïnvloeden..
Zelfrealisatie, zelfrealisatie kan de de basis zijn voor een beter en evenwichtiger leven. Voor steeds meer dagen, perioden zonder spanning. En minder angsten en zorgen.
Zelfrealisatie. Door te ontdekken wat onze gedachten werkelijk zijn kunnen wij anders op situaties gaan reageren en leven. Je leert hierdoor om jezelf  minder te laten beïnvloeden door anderen, of het nieuws. Hierdoor scheppen we meer evenwicht, balans. En onze gedachten worden steeds minder gekleurd door invloeden uit ons verleden en hierdoor kunnen wij en een sterke en krachtige persoonlijkheid ontwikkel. Met deze verkregen vaardigheden kunnen we ons gemakkelijker door het dagelijkse leven voortbewegen.
Zelfrealisatie betekent niet dat je een hoofddoek, of een jurk, of een kostuum moet gaan dragen. Of jezelf anders voor te gaan doen.Het is juist bedoelt als een geleidelijke manier van groeien die je gelukkiger, blijer, bewuster en meer zelf verantwoordelijk gaat maken.
Een goed en evenwichtige leven, vraagt van ons dat we niet alleen ons lichaam, onze gedachten en onze eigen gevoelens aandacht geven maar ook onze geest en dit noemt men zelfrealisatie of spirituele groei.
Lees wat vaker spirituele boeken. Denk na over wat jij leest en wat het betekend. En wat voel jij erbij als je leest. En vooral waarom heb jij deze gevoelens erbij. En kan  jij ook zelf deze informatie toepassen in je dagelijkse leven?
Mediteer, wees mindfull, minimaal 15 minuten per dag. Als je niet weet hoe jij moet mediteren, kijk op het internet, of vraag een gratis cursus aan. Koop, of leen een boek in de bibliotheek, download een cd of dvd over mediteren. Je kunt bijna altijd een gratis cursus volgen.
Ervaar hoe jij je geest rustig kunt maken door concentratie en ademhalings oefeningen of begeleid mediteren.
Kijk regelmatig bij jezelf naar binnen. En observeer je gedachten,  je emoties en probeer uit te zoeken waardoor jij je op dat moment zo voel. Schrijf  je gedachten op! Hierdoor word je er meer bewust van.  En waardoor er emoties bij jou ontstaan.
Denk positief. Sta er open voor en schrijf positieve gedachten en gebeurtenissen op en neem hierdoor sneller afscheid van negatieve gedachten. Als je merkt dat er negatieve gedachten op komen gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden. Is het makkelijker positief te blijven, doordat jij de positieve dingen hebt opgeschreven naar boven te laten komen..                                                                                                                                               Maak er een gewoonte van om te glimlachen, het effect hiervan te ervaren . Zie ook de dingen op een gezondere manier zonder er eerst over te oordelen, of meteen op jezelf te projecteren. het leven komt dan meer en meer van de zonnige kant op je af. Vrolijk zijn, en blijdschap komt van binnen uit. Laat mensen of omstandigheden van buiten af niet jouw emoties beïnvloeden.
Oefen regelmatig meditatie. En lees elke dag minimaal een hoofdstuk* zo train jij je doorzetting vermogen en wilskracht en dat geeft meer en meer controle over je geest, en gedachten.
Wees dankbaar voor de kleine dingen, ook een glimlach, en een eenvoudige bloem kan jouw gedachten voor de hele dag ten goede keren. En wees dankbaar voor de dingen die je krijgt.
Ontwikkel verdraagzaamheid, geduld, mededogen. En werkelijke aandacht, als eerste voor jouzelf. Want zonder eigenliefde kan je het ook niet voor een ander hebben.                                                                                                          Zelfrealisatie is een recht van iedereen. Het is de weg naar een gelukkiger en vredig leven. Iedereen, of je nu materialistisch of juist heel spiritueel bent, is uitgerust met dezelfde ziel. Hoe goed deze zichtbaar is en aan de oppervlakte komt is afhankelijk van hoeveel je geest ervan verborgen of bedekt heeft met gedachten, overtuigingen of negatieve gewoonten.
#bhakta #bhaktaPiet(er) #zelfrealisatie #spirituelegroei

maandag 2 februari 2015

Boter verkoper in Kolkatta (1760-1824)

Butter seller in Kolkatta (earlier Calcutta) c.1799 | Etching titled Makhanwala by Solvyns Franz Balthazar (1760-1824). |