dinsdag 30 april 2024

Geboorte is lijden

 


geboorte is lijden.                                                                                 In het boeddhisme wordt geboorte (jati) inderdaad gezien als een bron van lijden (dukkha). Dit komt om verschillende redenen:

1. Onvermijdelijk lijden in het leven:

Het leven is volgens het boeddhisme inherent gekenmerkt door onvermijdelijk lijden (dukkha). Dit omvat fysieke pijn, ouderdom, ziekte, dood, verlies, frustratie en verlangens.

2. Gehechtheid en verlangen:

Geboorte brengt ons in een cyclus van gehechtheid en verlangen. We hechten ons aan materiële zaken, relaties en ervaringen, en we verlangen naar geluk en voortdurende bevrediging.

zondag 24 maart 2024

intuitie iederen heeft het


 Intuïtie wat is het. En kan je het ontwikkelen.  Intuïtie is het vermogen om te begrijpen of aan te voelen iets zonder dat daarvoor expliciete redenering nodig is. Het is vaak gebaseerd op ervaring, emoties en impliciete kennis. Je kunt je intuïtie ontwikkelen door meer bewust te worden van je gevoelens, ervaringen en gedachten patronen, en door regelmatig te spiegelen op je beslissingen en de uitkomsten ervan. 

donderdag 14 maart 2024

Vegetarisme Een Voedzame Keuze Vegetarisme: Een Voedzame Keuze

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar vegetarisme is al bijna 130 jaar een beweging in Nederland. In 1894 werd de Vegetariërsbond opgericht, naar hetvoorbeeld van de Vegetarian Society in Engeland die al in 1847 ontstond. Sindsdien is het vegetarisme langzaam maar zeker steeds populairder geworden,

maandag 11 maart 2024

verschil totemdier of spirit animal

 

Spirit animal

Een totemdier en een geestdier (spirit animal) zijn beide spirituele gidsen die symbolisch worden geassocieerd met een persoon of een groep mensen, maar er zijn enkele verschillen tussen beide.

Een totemdier is een dier dat symbolisch wordt geassocieerd met een bepaalde groep, zoals een clan of stam.