woensdag 27 augustus 2014

Kundalini

Kundalini (uitspraak: koendalinie) is een in Indiase yoga en tantrische geschriften beschreven spirituele kracht die in mensen aanwezig zou zijn. Ze wordt steeds meer in Westerse geschriften vermeld.

Inhoud

 • 1 Energiekanaal
 • 2 Interpretatie
 • 3 Caduceusteken
 • 4 Spontane kundalini-ontwaking

Energiekanaal

Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een vermeend klein, spiraalvormig opgerold, energiekanaaltje dat aan de basis van de wervelkolom in de stuit zou zitten; niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam. Dit spiraalvormig kanaaltje is niet groter dan een halve centimeter en bestaat uit drieëneenhalve winding. Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie. Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura. Met het energielichaam wordt een niet-zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard bedoeld. Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het (getrainde) 'geestesoog'.

Koendaliniesysteem met kanalen en centra

De grootste energiekanalen (zie figuur) liggen in het energielichaam ter hoogte van de wervelkolom in het fysieke lichaam. Niet alleen in de stuit maar ook in de kruin en erboven, en ook onder de stuit in de aura zijn nog meer centra gesitueerd. In totaal zijn er acht kundalini centra die op een rechte, verticale lijn liggen. Deze centra zijn niet dezelfde als de chakra's maar de kundalini-energie kan wel door deze chakra's stromen en een chakra op die manier activeren. Het kundalini centrum in de stuit ligt zo dicht bij het eerste (of wortel)chakra dat deze vaak als één chakra worden beschouwd.

De kundalini energie werkt door in alle aspecten van iemands leven, zowel het lichamelijke, het emotieleven, het mentale als het spirituele leven. Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.

Interpretatie

Verschillende auteurs van boeken over Kundalini-energie geven tevens verschillende beschrijvingen van de werking van deze energie. Zo wordt ze omschreven als een creatieve energie, een transformatieve energie, een genezende energie of een krachtenergie. Deze energie doet, naast andere energieën, onder gewone omstandigheden zijn werk zonder dat we dat merken of als kundalini-energie herkennen.

De kundalini is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energie lichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven. Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing. Ze kan het emotieleven en het gedachteleven versterken of soms ook verstoren. Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van eenwording te realiseren (wat voor iemand een verlichtingservaring kan zijn). Naarmate het kundalini-energiesysteem zich verder ontwikkelt, opent het vele deuren voor spirituele ontwikkeling. Ze kan zo iemand helpen bewust contact te maken met het innerlijke licht al is de kundalini-energie niet zelf dat licht. Het op een meditatieve manier werken met kundalini-energie wordt zo een weg naar innerlijke realisatie. De vorm en mate van innerlijke realisatie zal per persoon kunnen wisselen en zich 'voortgaande op het pad van spirituele ontwikkeling' verder ontwikkelen.

Kundalini-energie is niet beperkt tot mensen. Ook planten, dieren en zelfs hemellichamen beschikken over een kundalini-systeem. In het laatste geval wordt in de Indiase filosofie wel gesproken van de maha kundalini, de 'grote kundalini'

Caduceusteken                                                                                              Caduceus als symbool voor de Kundalini

In iemands energielichaam langs de wervelkolom loopt een recht Kundalini kanaal deels door de wervelkolom, dit heet het midden kanaal of de 'sushumna' in het Sanskriet. Linksonder bij de stuit begint het maankanaal of de 'Ida-nadi' in het Sanskriet. Rechtsonder bij de stuit begint het zonnekanaal of de pingala-nadi in het Sanskriet. Deze kanalen winden zich via de belangrijkste chakra's om het midden kanaal naar het centrum van het hoofd. Deze zijkanalen worden in het caduceusteken voorgesteld als slangen. De windingen in deze kanalen lopen om de chakra's, de grote ronde energiecentra in het energielichaam. Het zonne- en het maankanaal stromen midden in het hoofd, ter hoogte van het zesde chakra uit in het midden kanaal, de sushumna. De vleugels bovenin de staf (zie figuur) verwijzen symbolisch naar het vermogen van buitenlichamelijke verplaatsing dat gestimuleerd wordt als een stroom Kundalini-energie het bovenste gedeelte van het hoofd bereikt. De vorm van de Mercuriusstaf (of caduceus) weerspiegelt dus de energiekanalen van het Kundalini-systeem in de rug en verwijst naar de genezende aspecten van het systeem.

Spontane Kundalini-ontwaking

Sommige mensen kunnen, los van enige spirituele oefening, ineens sterke ervaringen met Kundalini-energie krijgen. Vaak zijn ze het gevolg van bepaalde gebeurtenissen in een vorig leven waarbij de Kundalini-energie betrokken was. Zoiets wordt wel een 'spontane kundalini-ontwaking' genoemd.

Mensen die dit overkomt kunnen extatische ervaringen hebben, ervaringen waarbij de Kundalini-energie onverwacht sterk gaat stromen maar die hen ook overrompelt. Bij een 'spontane ontwaking' kan deze energie echter ook heel vervelende ervaringen geven waarbij iemands energiesysteem ontregeld raakt en het leven meer of minder verstoord wordt. Begeleiding kan dan wenselijk zijn om het eigen leven weer meer in balans te brengen. Vaak is men niet op de hoogte van het verschijnsel Kundalini-energie, en men weet niet dat het te maken kan hebben met wat hen overkomt. Het kan ook met bhakti yoga gebeuren, dat de Kundalini vrijkomt, bronnen Wikipedia, aura en chakra yoga boek en mijn Kundalini reiki inwijdingen

maandag 25 augustus 2014

almost all Websites on Buddhism

Websites on Buddhism

http://www.accesstoinsight.org/index.html       - Readingsin Theravada Buddhism

http://www.dzogchen.org/       - This is the link to the website of the Dzogchen Foundation.

http://www.bpf.org/default.aspx       - This is the link to the website of the Buddhist Peace Fellowship.

http://www.diamondway.org/       - Website of the DiamondWayKarmaKagyuBuddhistCyberCenter.

http://www.quietmountain.org/       - Website of QuietMountain-- a Dharma Website.

http://web.mit.edu/stclair/www/amida.html       - This is the link to the Pure Land Shin Buddhism website.

http://www.buddhismtoday.com/       - This is the link to the website Buddhism Today.

http://www.diamondway-buddhism.org/       - Karma Kagyu tradition ( supporting Karmapa Thaye Dorje)

http://www.dharmanet.org/       - Extensive site for information about Buddhism

http://online.sfsu.edu/~rone/China/spiritualchina.html#Chinese%         - Information about Buddhism

http://webspace.ship.edu/cgboer/buddhaintro.html       - Explores the history of Buddhism

http://www.ciolek.com/WWWVL-Buddhism.html       - Buddhist archive on the internet

http://www.fundamentalbuddhism.com/       - Buddhism based on Pali Canon, the oldest written record

http://www.buddhistethics.net/       - Articles from the Journal of Buddhist Ethics

http://www.buddhasvillage.com/       - Tibetan Mahayana Buddhism (inc. teachings and pictures)

http://www.pitaka.ch/vlpl.htm       - The internet guide to Pure Land

http://www.buddhanet.net/       - Buddhistic e books, Meditation, multimedia.

http://www.accesstoinsight.org/       - Readings in Theravada Buddhism: This is a fairly large web

http://www.samatha.org/       - The Samatha Trust - traditional form of Buddhist meditation

http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/ebidx.htm       - A Buddhist page by Binh Anson. 400 articles

http://www.bhavanasociety.org/       - The Bhavana Society Web - Theravada Perspective.

http://www.bodhinyanarama.net.nz/       - Bodhinyanarama is a monastic residence of the Theravada

http://www.abhayagiri.org/       - A Buddhist community in the tradition of Ajahn

http://www.amaravati.org/       - Amaravati is a monastery in the Theravada tradition of

http://www.aukana.org.uk/       - Located in Wiltshire, UK, the Aukana Trust runs a meditation centre

http://www.bps.lk/       - The Buddhist Publication Society

http://www.dharma.org/index.html       - The Insight Meditation Society

http://www.dhamma.org/       - Courses in Vipassana Meditation in the tradition of Sayagyi

http://www.beyondthenet.net/beyond_the_net.htm       - Presentation of Theravada Buddhism.

http://www.edepot.com/buddha.html       - The Buddhism Depot website contains a Discussion Forum

http://www.vridhamma.org/Home.aspx       - A Resource Center for students of Vipassana Meditation.

http://www.fundamental-buddhism.com/       - Fundamental Buddhism Explained.

http://www.justbegood.net/       - This website seeks to introduce

http://www.fundamentalbuddhism.com/       - Explicit explanation of Buddhism 

Buddhist Books, Tapes, Art, Supplies

http://www.palitext.com/       - Website for obtaining copies of the Pali Canon

http://www.pariyatti.org/       - This is the link to Pariyatti Book Service

http://www.shambhala.com/       - This is the link to the website of Shambhala Publications

http://www.tricycle.com/       - Website of The Tricycle Hub and Tricycle Magazine.

http://www.kalavinka.org/       - Buddhistic books

Buddhist Resources

http://arumugam.tripod.com/buddhiststudies?876314809       - Guide to Buddhist Studies on the Net.

http://www.chebucto.ns.ca/~ab006/web_buddhism.html       - Websites on Buddhism.

http://www.dharmanet.org/       - DharmaNet International website.

http://www.buddhanet.net/sitemap.htm       -  Buddhist Information Network

http://www.buddhism.org/       - This is a link to the Digital International Buddhism

zondag 24 augustus 2014

Heilige olie

Diverse toepassingen voor heilige oliën, oliën, op zichzelf hebben de meeste oliën geen magische of genezende krachten in en van zichzelf. In plaats daarvan is het  bedoeld om op te treden als een symbool van Gods genade en geneest gelovigen door hun geloof. Gezegende olie wordt gebruikt om te helpen genezen, meestal bij gelovigen, en het wordt nooit verkocht. Het is een sacramenteel gebeuren gedeeltelijk vergelijkbaar met wijwater.

(De ziekenzalving is één van de zeven katholieke sacramenten. Het sacrament is bedoeld voor hen die in gevaar van sterven verkeren. De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven. In 1972 heeft het Sacram Unctione Infirmorum deze vorm van de ritus bekrachtigd. De ziekenzalving vormt samen met de (laatste) biecht en de (laatste) communie de laatste sacramenten, ook wel sacramenten der stervenden en sacramenten der zieken. In delen van Nederland, met name in Limburg, Twente, Noord-Brabant en de Achterhoek, gebruikt men hiervoor het woord bediening in de vorm van het bediend worden van de ernstig zieke gelovige door de priester)

Wijwater is bedoeld om mensen te helpen groeien in hun geestelijk leven en het vergroten van hun toewijding aan hun geloof, en om het kwaad af te weren, en duivel uitdrijving. Bovendien, hoeft wijwater niet alleen expliciet gebruikt te worden door priesters voor het effect. Er is een leuk verhaal hier over in de omloop, een familie was naar de kermis gegaan naar een mysticus, die de mensen hun toekomst voorspelde en geesten opriep. Een kleine jongen zag dat de man een vuurgloed om zich heen kreeg, roodachtig. Hij zag de duivel. En hij mikte met zijn waterpistool op de man en spoot. Waardoor de man zijn broekspijp begon te branden , die hierdoor naar achter wankelde en in rook verdween. Zijn moeder reageerde hierop door zich af te vragen waar hij het water voor dat pistool vandaan had. En wat bleek de enigste plek hiervoor was het wijwatervat in de kerk, en deze redding van de mensheid leverde hem alleen een klap om de oren op.

Gezegende olie, werkt op een spirituele kanaal, de energie van God. In plaats van alleen te vertrouwen op de olie voor helende eigenschappen, vertrouwen gelovigen ook op de energie en versterken van het geloof.

En voor een aantal van de volgende redenen:

te helpen genezen fysieke kwalen en ziekten

Te helpen genezen bij psychologische aandoeningen

Te helpen afweren kwaad en onheil

Te zegenen, bij de doop en overlijden (heilige oliesel ).

bronnen, mijzelf, Wikipedia, en de pinkster gemeenten

Wijwater of heilig water

Wijwater of heilig water is water dat door een priester gewijd is. Dit water wordt in de katholieke kerk gebruikt bij verschillende religieuze handelingen. Wijwater wordt gerekend tot de sacramentaliën.

Gebruik van wijwater

Het bekendste gebruik van wijwater is bij de doop. Het kind wordt dan met wijwater overgoten. Een ritueel dat hiermee te maken heeft is de besprenkeling met wijwater in de paasnacht met een wijwaterkwast, dit als herinnering aan en hernieuwing van de eerder ontvangen doop.                                                                                                                       Rijksdienst voor hetCultureel Erfgoed [CC-BY-SA-3.0-nl], via Wikimedia CommonsWijwater vindt men ook bij de ingang van katholieke kerken. Naast de deur bevindt zich een kom of wijwatervat (vaak mooi versierd of in de vorm van een schelp) met het wijwater. Bij binnenkomst doopt een gelovige zijn vingertoppen in het water en bekruist zich.                                                                                                                                                                                                                                   Ten slotte kan wijwater worden gebruikt om allerlei zaken te spiritueel reinigen, en om ze zo tegen kwaad en onheil te beschermen. Bijvoorbeeld een woning, een auto, of motoren, Om het hindoeïsme heeft men soortgelijke rituelen, met water, en ook om de auto te beschermen.

#wijwater #bhaktapiet(er) #religie #overeenkomsten

#spiritueelmagazine #magazine #bhaktapiet(er)

woensdag 20 augustus 2014

Niet stoffelijke problemen,

Stoffelijke problemen,
vaak leidt men aan onrust, ongenoegen om niets. Men verlangt naar een Porsche, een hoofdprijs, en ergert zich dan, dat het eindcijfer van het lot net lager was, een cijfer niet goed anders had ik de prijs.  Dat u net op tijd remde voor het op rood gaande licht en daardoor niet geflits werd hoort men wat minder vaak.  Die auto of prijs heeft u niet en toch legt men er vaak wakker van of nog erger. Mijn vrouw voelt zich niet lekker,dit werd mij in de ochtend met een zorgelijk gezicht verteld, en zo bleef zijn gezicht de hele dag! De volgende dag bleek dat zijn vrouw het probleem was kwijtgeraakt, door lekker te gaan koffie drinken met vriendinnen, en gezellig naar de bieb.De wereld is vol met deze verhalen maar wie trekt er een les uit? Dat men wakker ligt, depressief en angsten heeft om wat eigenlijk niet bestaat.

#column #bhakta

zaterdag 16 augustus 2014

Samenvatting CC Ādi 13.9 tot en mety CC Ādi 13.16

.
All glories to Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu! All glories to Advaitacandra! All glories to Lord Nityānanda Prabhu! CC Ādi  — All glories to Gadādhara Prabhu! All glories to Śrīvāsa Ṭhākura! All glories to Mukunda Prabhu and Vāsudeva Prabhu! All glories to Haridāsa Ṭhākura!
  — In the jaar 1407 of the Śaka Era (A.D. 1486), Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu verscheen tot1455 (A.D. 1534) Hij verdween verliet het lichaam — Van de 48 leefde hij 24 jaar in de  gṛhastha-āśrama[huishoudelijkleven],                                                                                                         — Op zijn 24 jaar nam hij  sannyāsa en daarna leefde hij 24 jaar in Jagannātha Purī.
— Van de laatste 24 jaren bestede hij er 6 zes aan het continue reizen door India in Bengalen en in Vṛndāvana.
— De laatste achttien jaar verbleef hij voortdurend in Jagannātha Purī.                                                                                                                                — Huishoude;ijke leven (grhastra ashram) life bekend als de ādi-līlā, de origine, later komt de madhya-līlā en antya-līlā, het middelste en laatste gedeelte.
—  ādi-līlā opgetekend door Murāri Gupta.
— de madhya-līlā and antya-līlā] zijn opgeschreven door secretaris, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī,

woensdag 13 augustus 2014

Ghee, links naar rapporten over de medicinale werking van geklaarde boter gemaakt van yoghurt.

Další informace a studie v anglickém jazyce:

en.wikipedia.org/wiki/Clarified_butter

en.wikipedia.org/wiki/Ghee

Evaluation of ghee based formulation for wound healing activity. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874106000791   

Milk Fat Components as Potential Anticarcinogenic Agents. jn.nutrition.org/content/127/6/1055.short

Více zde: http://ghee.webnode.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Een goede bron van informatie, http://www.veda.harekrsna.cz/ Ik kijk er vaak rond, en ze hebben vaak goede artikelen en sloka’s op hun site.

planetaryhierarchy

Een hele aparte schildering.

#ghee #boter #gharbadakasayivishnu

vrijdag 8 augustus 2014

Roedjak manis komkommer recept

 • 2 plakken ananas (vers of blik)
 • 1   appel
 • 2 eetlepels ketjap manis
 • 1  rode peper, zonder zaad, in ringetjes
 • 2 tot 4 eetlepel tamari of citroensap
 • 1 eetlepel riet suiker
 • kleine komkommer
Se ananas en appel heel klein snijden. Een halve peper is voor de meeste voldoende wel altijd de zaden en zaadlijsten goed verwijderen. Bovenstaande kan net als komkommer in zuur worden gebruikt, de komkommer en reepjes of dunne plakken hierin en een nacht laten staan. Uitgebreid met geraspte peen, en kool (Savoie)en soms ook taugé erbij, maar het kan ook alleen met taugé gebruikt worden.
#Roedjakmanis #komkommer #recept

Goela djawa siroop van palmsuiker. Recept

een verbeterde versie van het recept:

Bereid 200 ml water voor.
Voeg 100 gram palmsuiker en 2 tot 3 eetlepels gewone suiker toe aan het water.
Breng het water aan de kook en wacht tot de suiker volledig is opgelost.
Zeef de siroop om eventuele stukjes vezel van de palmboom te verwijderen.
Giet de siroop terug in de pan en laat het iets indikken.
De goeladjawa palmsuiker siroop DIY is nu klaar om te gebruiken!
Opmerking: Houd er rekening mee dat de verhoudingen en kooktijd kunnen variëren, afhankelijk van de gewenste dikte en smaak van de siroop. Experimenteer naar eigen smaak!

woensdag 6 augustus 2014

GEBEDSGENEZING Malieveld


 
Veel mensen geloven tegenwoordig niet meer in gebedsgenezing. Ze zeggen dat dit niet meer nodig is, omdat de medische wetenschap tegenwoordig sterk ontwikkeld is. Het is inderdaad zo dat artsen veel meer kunnen dan vroeger en ze leren steeds meer bij. Toch hebben artsen niet altijd het antwoord voor mensen die ziek zijn of klachten na een ongeluk hebben die niet over gaan. Die mensen moeten er maar mee leren leven.
Commentaar: Klinkt heel echt waar, en dan heeft men het nog niet eens over de eigen bijdrage.
God komt er eigenlijk bekaaid af, ik herinnerde mij een artikel waar het  veel overeenkomsten mee heeft.  Het ging over de medicijnmannen uit een gedeelte in Afrika waar een ziekenhuis werd gebouwd.  Er word aan de medicijnmannen verteld dat er niet dan veel mensen meer naar hun zouden komen. Dus hun inkomen zou gaan verminderen. Waarop de medicijn mannen antwoorden dat de doctoren niet genezen maar dat alleen God geneest.

GEBEDSGENEZING Malieveld

#geloof #gebedsgenezing

maandag 4 augustus 2014

Succes, quote van de dag

Succes is als een taart waarvan iedereen mee wilt eten. Maar als die op is zie je niemand meer.. Wim Kan

#quotevandedag