dinsdag 20 juli 2021

Maria 22 juli herdenking

 

Traditioneel : christendom (Rooms-Katholicisme  22 juli


De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Ze wordt reeds vermeld in Lucas 8:2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten.

Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij de kruisiging Matteüs 27:56, 61 en Johannes 19:25) en de graflegging (Marcus 15:47 en Mattheus 27:61). In Johannes 20:1-18 staat dat zij de opstanding van Jezus heeft meegemaakt en dat zij de eerste was die hem zag na zijn opstanding.
(Marcus 15:40, 
bron wikipedia de bijbel, diverse theologen

zaterdag 10 juli 2021

verdwijnen van het patriarchaat, en hij werdt zij

 

inzichten, verdwijnen van het Patriarchaat , en hij werd zij

30 september 2013
Je kan niet je gezin dienen als je alleen voor geld leeft
Een vrouw die werkt dient twee meesters
Niemand kan twee heren dienen: Zij zal zich aan de ene ergeren en de tweede liefhebben, of zij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verwaarlozen. Jullie kunnen niet jullie gezin dienen én het geld.

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf 

en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en kleding?