vrijdag 20 augustus 2010

Bhakti aandacht training

Aandacht training dat is bhakti yoga. Geen breakdance behalve tijdens de kirtan. Internet is een rijke bron van informatie, men vindt er ook veel tegenstrijdige feiten, lees kennis vinden. Internet leidt ertoe bij velen dat men geen complete boeken meer leest, een bladzijde is wel genoeg. Van die prettige korte stukjes vertelde mij een oudere toegewijde, niet te lang. (Hij kijkt films. ) Het kwam bij mij op dat daarvoor de Here de Bhisma parva ook Bhagavad Gita genoemd zo gesproken heeft, korte sloka’s, deze werden vroeger  in het algemeen  per twee zinnen vertaald beter gereciteerd. Zie de verheerlijking van  de  Gita waar Shiva allemaal zegeningen geeft en beschrijft, die men krijgt door  de Gita te lezen, gedeeltelijk zijn deze zegens van Vedavyasa of officieel Sri Krishna Dvaipayana Vyasa deva die zegt  dat wie twee regels van het Maha bharath leest gezuiverd is van al zijn zonden. Wie internet gebruik heeft er kans op dat zijn concentratie vermindert, hiervoor wordt gewaarschuwd.

vrijdag 13 augustus 2010

Gebed

15Oh heer Sri Krishna Caytanja Maha prabhu wees mij genadig naar Uw grote bamhartigheid, en vergeef mijn overtredingen.Ik dank u voor Uw grote liefde dat U Uw heiligen namen heeft gegeven. Die de zonden van de mens die ze hoort,  denkt of uitspreekt wegnemen. En dat deze mijn hart vullen met liefde en kennis.
, Brahma mantra, mantra, gebeden, Krishna gebeden,

Een beetje geloof meer hebt u niet nodig

De heer Sri Krishna Caytanya Maha prabhu

kwam naar de aarde als dienaar van de mens, en als Verlosser een toegewijde. Een manier voor ons om onze liefde aan Hem te tonen, is nederig zijn, nederiger dan een grasspriet. En dienen, laten wij de mensheid dienen. Iemand zijn die opgewekt zijn familie en vrienden dient, met bemoediging en vanuit de liefde in ons hart. Door middel van onze handen en niet alleen met de mond. Want wij weten heel goed, de behoeften zijn groot en arbeiders zijn er weinig. Laat degene die daartoe in staat zijn, zich ingaan zetten. Laat het in uw gebed zijn dat de Heer in uw hart u er toe aanzet te dienen.

donderdag 12 augustus 2010

Offeren,de betekenis van

Op deze antieke prent offert Parvatti aan Siva.
Offeren, offreren aan zoals u op deze prent ziet, is een normale dagelijkse bezigheid!De meesten onder ons doen dit onbewust dagelijks. En koekje aanbieden, bloemen. Er valt eigenlijk niets verder te schrijven, dan deze opsomming uit de woordenboeken.
Woord: offreren (werkwoord, -), Synoniem van offreren: aanbieden (werkwoord).
Synoniem van offreren: aangeboden (werkwoord). Synoniem van offreren: presenteren (werkwoord).Synoniem van offreren: tonen (werkwoord), Synoniem van offreren: voorleggen (werkwoord)
offeren: aanbieden, offeren: afstaan,offeren: afstaan van gaven, offeren: als hulde aanbieden, offeren: betalen,offeren: geven of schenken, offeren: Nederlands werkwoord
offeren: opofferen, offeren: prijsgeven, offeren: sacreficiëren, offeren: wijden aan, offeren: schenken, offeren: opdragen
offeren: geven, offeren: een gave opdragen.

zondag 8 augustus 2010

Avatara naar de theosofie

Avatara’s van Maha-Vishnu en Maha-Siva
De boeddhisten hebben altijd met klem ontkend dat hun Boeddha, zoals door de brahmanen wordt beweerd, een avatara van Vishnu was, in dezelfde betekenis als een mens een incarnatie is van zijn karmische voorouder. Ze ontkennen dit misschien ten dele omdat de esoterische betekenis van de term ‘Maha-Vishnu’ hen niet bekend is in zijn volle onpersoonlijke en algemene betekenis. Er is een geheimzinnig beginsel in de natuur dat ‘Maha-Vishnu’ wordt genoemd, dat niet de God van die naam is, maar een beginsel dat bija bevat, het zaadje van avatarisme, of met andere woorden, de kracht is achter en de oorzaak van zulke goddelijke incarnaties. Alle verlossers van de wereld, de bodhisattva’s en de avatara’s, zijn de bomen van redding die zijn opgegroeid uit het ene zaadje, de bija of ‘Maha-Vishnu’. Of het adi-boeddha (oorspronkelijke wijsheid) of Maha-Vishnu wordt genoemd, het is allemaal hetzelfde. Esoterisch opgevat, is Vishnu zowel saguna als nirguna (met en zonder eigenschappen). In het eerste aspect is Vishnu het voorwerp van exoterische verering en toewijding; in het tweede, als nirguna, is hij het hoogtepunt van alle spirituele wijsheid in het heelal – kortom nirvana – en heeft als vereerders alle filosofische denkers. In deze esoterische betekenis was de Heer Boeddha inderdaad een incarnatie van Maha-Vishnu.  voor het vervolg  zie onderstaande link Meer lezen klik op deze link http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/85vishnu.html
Aandachts punten Deze beschrijving geeft het vedische of hindoeistische denken op een goede wijze weer. Het brahman, onpersoonlijk en het persoonlijke aspect. De eigen indentiteit, vorm en geen vorm. Ook bija het zaad of oorzaak van onstaan slaat u hier ook de gita op na, Ik ben de oorsprong van het zaad (bija)

Incarnatie (wedergeboren)

Waarom yoga? Meditatie
Wedergeboorte (incarnatie) is een algemeen concept dat verwijst naar het opnieuw plaatsvinden van geboorte na de dood. In het hindoeisme maakt wedergeboorte deel uit van de religie en filosofie, de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en zonder eind. Indien iemand verlicht is en de verlossing bereikt heeft, vindt er na het overlijden geen wedergeboorte plaats meer.
Kwaliteit van de wedergeboorte
Gautama Boeddha zei dat de morele of etische kwaliteit van iemands gedrag (karma) grote invloed uitoefent op de belichaming van zijn volgende (weder)geboorte. Het geregeld niet volgens de vijf voorschriften, spiritueel handelen leidt tot een slechte wedergeboorte in een hel, als geest of dier. Ook geboorte als mens in slechte levensomstandigheden is mogelijk.  Goed gedrag ((punyam) leidt tot een wedergeboorte in een hemel, of een wedergeboorte als mens in een goede omgeving.
Goed gedrag alleen als mens in het huidige leven is volgens de avataar Boeddha echter geen garantie voor een gunstige wedergeboorte. Men weet immers niet wat men in een vorig leven gedaan heeft, en de acties van vorige levens oefenen ook invloed uit op de kwaliteit van de wedergeboorte.
De mentale staat tijdens het overlijden is volgens de heilige geschriften (Bhagavad Gita) ook van grote invloed op de kwaliteit van de wedergeboorte. Indien iemand op rustige manier overlijdt, vrede heeft met zijn overlijden en er afstand van kan nemen, heeft dit een heel gunstige invloed op de wedergeboorte. Het bezien van het overlijden als iets wat natuurlijk, normaal en onvermijdelijk is kan hierbij helpen.
De vijf voorschriften luiden als volgt:
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het nemen van dat wat niet gegeven is.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken.
Ik houd mij aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen
Dit is normaal, om deze voorschriften in het dagelijkse leven toe te passen, en als basis van elk menselijk gedrag en zijn de fundamenten van spirituele vooruitgang in alle bekende heilige geschriften en filosofie.
Men legt geen beloftes hierover af, omdat een eed breken erger is dan de voorschriften overtreden. Men is bezig te groeien, en dit is een geleidelijk proces, en dit gaat met vallen en opstaan.

column Waarom meditatie

Meditatie werd in het Westen ongeveer 40 jaar geleden meer en meer algemeen bekend. Door het nieuws werd dit op verschillende wijze ontvangen. En nu jaren later is het bijna algemeen goed. Zen middagen in de kerk zijn geen uitzondering maar yoga wordt nu door velen Christenen beoefend. Dit in tegenstelling tegen de negatieve reacties vanuit de clerus toentertijd. Door de gejaagdheid van het bestaan, gaan vaak onze gedachten en aandacht naar alle zins objecten die ons aan alle kanten worden aangeboden. Reclame voor bh’s waarmee men de strijd tegen borstkanker ondersteunt, tot de befaamde 50% korting op rood papier geprint. En laat uw ogen eens nakijken. Seks en yoga magazines naast elkaar op de schappen in de supermarkt, soms naast de kinders strips. Vechtend om de aandacht naar zich toe te halen naast Sesam straat. Eindelijk yoga, meditatie om de geest tot rust te brengen, weg van al deze boodschappen, uitroepen om uw geld en aandacht. #bhakta #Piet(er)

zaterdag 7 augustus 2010

Meditatie basis technieken

Probeer  de verschillende yoga en andere meditaties, u kan vaak gratis en op proef een les of workshop volgen en kies dan voor  de meditatie die voor u een positief effect of verandering met zich mee brengt.

Over het algemeen wordt "Ohm" Aum als de oorsprong bija mantra betekend zaad van alle mantra's gezien en daarom gebruiken wij in onze  meditatie voorbeeld deze als mantra. 'Ohm is het geluid, de basis en staat voor alle mantra's, trillingen en geluiden bij elkaar. Mantra of gebeds meditaties plus de prana ademhaling behoren tot de categorie van beginnen aan meditatie die je de rest van je leven kan beoefenen en verdiepen.

Over het algemeen zijn mantra of gebed meditatie een fractie moeilijker dan simpele ademhaling meditaties waarbij we enkel ons op de ademhaling concentreren door het tellen en ons te concentreren op de fysieke gewaarwording van in en uit ademen. Ook zijn mantra of begeleide meditaties iets moeilijker uit te voeren tijdens gewone dagelijkse activiteiten als douchen, boodschappen doen, en werk. Dit alles neemt niet weg dat begeleide of mantra meditaties buitengewoon populair en nuttig zijn en we raden een ieder aan in zijn zoektocht naar de ideale meditatie, mantra meditaties te proberen en een kans te geven.
Voorbeelden van gebed of mantra meditatie
Ik ben gezond, ik ben niet het lichaam, ik ben de ziel. Men kan lezen ipv het lichaam ik ben niet het vlees .
Mantras moet men niet zomaar doen, maar onder begeleiding dus eerst de basis van alle meditatie oefeningen de beheerste ademhaling

vrijdag 6 augustus 2010

column Jamie Oliver bepleit gezondere eetgewoontes

Ik was vandaag later opgestaan en mijn gedachten gingen over kennis. Nu kennis over de ziel, de maatschappij en hoe alles in verbinding met elkaar staat ,alleen al op ecologisch wijze.Ik kijk de Libelle in, geloof mij voor de recepten en eerlijkheidshalve de tuin artikelen :=). Wat maakte het interessant om dat artikel over Jamie te gaan lezen. Ten eerste de titel van deze column, ten tweede ik las dat in Engelse schoolkranten ongezond voedsel werd gepromoot. Nu blijkt ook dat Jamie redelijk kritisch is, hij is tegen bio industrie, waar de dieren onder gruwelijke omstandigheden leven. Nu wanneer men dit aan de mensen verteld veranderen er veel al hun koopgedrag, men wordt bewust, gaat anders eten (dit was een actie van de Engelse koks). Wij hebben dan wel I pods, computers en andere luxe dingen, maar geven weinig of niks om onze gezondheid, omdat men van alles eet, ongezond eet. De voedsel industrie is verantwoordelijk hiervoor, conserverings middelen, ongezonde maaltijden, die naar Jamie wiens opinie ik hier over deel deze nog aan hun eigen familie voorschotelen. Dit soort artikelen in de magazines is een stimulans voor een dier vriendelijke en meer verantwoorde gezondere manier van consumeren. Nu na dit lof gedicht over de Engelse kok waar ik normaal geen hoge hoede van op heb Engelse maaltijden vindt ik meestal ongezond en onverantwoord voor ons cholesterol gehalte. Klein gesneden witte brood in driehoekjes met komkommer, high tea en dan nog op een vreemd tijdstip. Wie eet er nog eigenlijk wittebrood? Vezels, zelfs het merk van Japie doet in het witte deeg nog wat vezels. Zo  wordt er gerommeld een wit brood met havermout, anders krijgt men de smaak van eerlijk volkoren te pakken, en over  de voorgebakken broden in de supermarkt, deze ziet men voorgebakken in de elektrische oven gaan, dat kost in het rek 32 euro cent die harde broodjes en even in de oven.  Kijk daar is de bakker ook die normaal vakken vult omdat deze nog bezig is zijn diploma te halen. Bent u nog warm bakker?

woensdag 4 augustus 2010

column. Een reactie op mededogen.

Haree Hare
Ik las een bericht van een persoon die een inleiding tot Boeddhisme geeft op een universiteit hij had daar een proefschrift over gemaakt. Er zijn veel Boeddhistische stromingen op deze wereld maar een origine Boeddha. Zijn leer houdt totale geweldloosheid in of verdraagzaamheid, het is in modern taal gebruik een systeem om zonder innerlijke tegenstellingen te leven, en zo komt men tot innerlijke vrede goedheid, een innerlijke eigenschap die men hierdoor cultiveerd. Kijk u eens naar de Chinese beelden van de lachende "Boeddha" gelukzaligheid of Ananda.
Boeddhisme heeft als voorschrift niemand leed aan te doen, dat is mededogen met dieren en mensen, compassie . Misschien komt het het door woord gedogen in mededogen, toelaten dat men meevoelt lijdt met de ander. Dat is niet hetzelfde als de ander zielig vinden of minder.