woensdag 29 januari 2014

Dorje Shugden de geschiedenis van de Dalai lama's vanaf Boeddha free Ebook


De zeven heilige metalen.

Murti, deiti of de godenbeelden, ze zijn van origine met de hand gemaakt en bezitten daardoor spirit, in tegenstelling tot fabrieksmatige gemaakte beelden. Er zijn vele soorten legeringen voor het maken van de beelden van de murti., Maar de interessantste is die van de zeven heilige metalen. Elk metaal heeft een connectie met een planeet, en zo vallen religie en astrologie,  en de natuurwetenschappen met elkaar samen in de vorm van de murti. De nevenfuncties van het gebruik van 7 heiligen metalen zijn velerlei, van altaar attributen, bellen (geluid), en schalen in ceremonies. Sinds ruim 25 jaar heeft de klankschaal in het Westen een hoge vlucht genomen en wordt er nu ook therapeutisch mee gewerkt

Er zijn ook Murti’s van hout en uit steen gevormd.

Bg 17.23

Bg 17.23

oṁ tat sad iti nirdeśo, brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇās tena vedāś ca, yajñāś ca vihitāḥ purā

Woord-voor-woord-vertalingen: 

oṁ — aanduiding van de Allerhoogste; tat — die; sat — eeuwige; iti — zo; nirdeśaḥ — aanduiding; brahmaṇaḥ — van de Allerhoogste; tri-vidhaḥ — drievoudige; smṛtaḥ — wordt beschouwd; brāhmaṇāḥ — de brāhmaṇa’s; tena — met deze; vedāḥ — de Vedische literatuur; ca — en; yajñāḥ — offers; ca — en; vihitāḥ — gebruikt; purā — vroeger.

Vertaling: 

Vanaf het begin van de schepping werden de drie woorden ‘oṁ tat sat’ gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te duiden. Deze drie symbolische aanduidingen werden door brāhmaṇa’s gebruikt tijdens het zingen van de Vedische hymnen en tijdens de offers die werden gebracht om de Allerhoogste tevreden te stellen.

Commentaar: 

Eerder is al uitgelegd dat ascese, offers, vrijgevigheid en voedsel onderverdeeld worden in drie categorieën: de hoedanigheden goedheid, hartstocht en onwetendheid. Maar of ze nu tot de eerste, tweede of derde categorie behoren, ze zijn allemaal geconditioneerd en onzuiver door deze hoedanigheden van de materiële natuur. Wanneer ze gericht worden op de Allerhoogste — oṁ tat sat, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, het eeuwige — worden ze middelen voor spirituele verheffing. In de heilige teksten wordt dit als doel aangegeven. Deze drie woorden, ‘oṁ tat sat’, duiden in het bijzonder op de Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de Vedische hymnen komt men altijd het woord ‘oṁ’ tegen.

Wie de regels van de heilige teksten niet navolgt, zal de Absolute Waarheid niet bereiken. Hij zal een tijdelijk resultaat behalen, maar niet het uiteindelijke doel van het leven. De conclusie is dat vrijgevigheid, offers en ascese verricht moeten worden in de hoedanigheid goedheid; als ze worden verricht in de hoedanigheid hartstocht of onwetendheid, zijn ze beslist van lagere kwaliteit.

De drie woorden ‘oṁ tat sat’ worden samen met de heilige naam van de Allerhoogste Heer uitgesproken, zoals bijvoorbeeld in oṁ tad viṣṇoḥ. Wanneer een Vedische hymne of de heilige naam van de Allerhoogste Heer wordt uitgesproken, wordt oṁ toegevoegd; dat is de aanwijzing in de Vedische literatuur. Deze drie woorden zijn ontleend aan de Vedische hymnen. Oṁ ity etad brahmaṇo nediṣṭhaṁ nāma (Ṛg-veda) geeft het eerste doel aan. Vervolgens geeft tat tvam asi (Chāndogya Upaniṣad 6.8.7) het tweede doel aan. En sad eva saumya (Chāndogya Upaniṣad 6.2.1) geeft het derde doel aan. Samen worden ze oṁ tat sat.

Toen Brahmā, het eerst geschapen wezen, voorheen offers verrichtte, duidde hij met deze drie woorden op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Datzelfde principe wordt daarom altijd gevolgd volgens de opeenvolging van discipelen. Deze hymne is dus van groot belang. De Bhagavad-gītā raadt daarom aan dat alle activiteiten gedaan moeten worden voor oṁ tat sat, voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer iemand met deze drie woorden ascese en offers verricht of vrijgevig is, dan handelt hij Kṛṣṇa-bewust. Kṛṣṇa-bewustzijn is het wetenschappelijk verrichten van transcendentale activiteiten en het stelt iemand in staat om terug te gaan naar huis, terug naar God. Wanneer men op zo’n transcendentale manier handelt, is er geen sprake van energieverlies.

zondag 19 januari 2014

recept gebakken camember

Bhaktamagazijn.
gebakken kaas
Frans recept. De camember in de dikke yoghurt, met een papje met maizena gemaakt gaat het ook goed en dan met een ei vrije paneer meel bedekken, wat olie in de koekenpan even heet en dan de camembert vegetarisch gestremd a 98 vent even om en om dan loopt die een beetje weg. Dan snel de pan uit en offreren maar.


Dat is pas rijpe camembert, heerlijk en een afwisseling op het menu.

zondag 12 januari 2014

Alles wat we zijn

"Alles wat we zijn, is het gevolg van wat wij verlangen, vormen met onze gedachtes."

uitspraken van Siddharta Gautama Boeddha samengebracht, en gecompileerd door Bhakta Piet(er)

-  -

woensdag 8 januari 2014

basis recept peulvruchten


Bonen, of peulvruchten deze kan men het best vers of gedroogd kopen. Bijna alle bonen en erwten moeten 24 uur in de week, dus in ruim water worden gelegd. Om te weken een uitzondering hierop zijn linzen.  Op de kikkererwten na moeten de peulvruchten 45 tot 60 minuten gekookt worden, linzen en aduki bonen respectievelijk 45 minuten. Voor het gemak kan u meer bonen klaarmaken dan u nodig heeft en de rest invriezen.