woensdag 27 juni 2012

Rituelen en overpeinzingen

Rituelen, dienen vaak alleen om te zuiveren, de aandacht vast te houden op het moment.Soms geeft dit een diep gevoel van bezinning. Ook een ritueel de handen wassen voor het eten, de voeten en de mond te spoelen. Een gebed in stilte, in gedachten woorden uitgesproken van dank, gericht aan God, de Aarde of degene die het bereidt heeft, dankbaarheid dat men te eten heeft in een wereld waar velen honger lijden. Dit zijn de waardevolle gedachten om zich te herinneren als men zich zorgen maakt. Vaak voor iets in de verre toekomst, in stand gehouden door gebeurtenissen die men heeft meegemaakt en zich herinnerd, gelezen heeft in een krant, bijvoorbeeld werkeloosheid, de oude dag, rijlessen worden duurder. Deze zijn gebaseerd op verwachtingen, verlangens, ja ook naar zekerheid. Een gesprek op de volgende dag en u maakt zich al zorgen, hoe zal ik het doen, misschien gaat het fout, en wat gebeurt er dan vaak, u legt de halve nacht wakker en er gebeurt niets van uw sombere toekomst verwachtingen.. . Trek hier eens 10 minuten per dag voor uit, om die negatieve gedachtes eens gewoon te laten gaan, mediteer erop, maak hier een ritueel van, en schrijf ze dan op en laat ze dan los. Zo schrapt u die onnodige gedachten over iets wat waarschijnlijker nooit zal  plaatsvinden .

Sloka 1.5 dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara-puńgavaḥ Bhagavad gita

Sloka 1.5
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara-puńgavaḥ
Er zijn ook grote heldhaftige en geduchte strijders zoals Dhrstaketu, Cekitäna, Käsiräja, Purujit, Kuntibhoja en Saibya.

Sloka 1.4 atra śūrā maheṣv-āsā bhīmārjuna-samā yudhi yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahā-rathaḥ

Sloka 1.4
atra śūrā maheṣv-āsā bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahā-rathaḥ
In dit leger bevinden zich vele heldhaftige boogschutters, die in de strijd gelijk zijn aan Bhima en Arjuna: grote krijgslieden als Yuyudhäna, Viräta en Drupada.

sloka 1-3 Bhagavad gita

paśyaitāḿ pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīḿ camūm
vyūḍhāḿ drupada-putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā
O leraar, aanschouw de grote strijdmacht van de zonen van Pāṇḍu, die zo vakkundig is opgesteld door uw intelligente discipel, de zoon van Drupada.

Een van de geboden, Gij zult....


Gebod geen beeltenissen van zelf geschapen goden, afgoderij genoemd, Dat de creatieve mens vaak een beeld schept naar zijn realisaties van God, zie Michael Angelo en andere schilders en beeldhouwers.. Afbeeldingen gebaseerd op het Heilige schrift en van Jezus en de Heilige maagd Maria die gebruikt worden in de kerk en in de maatschappij om de aandacht tijdens het gebed

Dalits, boeken van Dalits in de publiciteit.The Dalits, also called the “untouchables,” “outcastes,” and most recently “slumdogs,” comprise nearly one quarter of India’s society, with population estimates of 250 million people. The term “Dalit” means “those who have been broken and ground down deliberately by those above them in the social hierarchy.” -- Dalit Freedom Network
Dalits, de kastelozen, er zijn veel boeken de laatste tijd verschenen van Dalit schrijvers. In het hindi vertaald las ik tot mijn verbazing. Ik nam aan dat men in India overwegend Hindi spreekt. Ik ben er bekend mee dat er veel dialecten zijn en meerdere talen gebruikt worden.

dinsdag 5 juni 2012

een kaart voor vaderdag.

Ik wilde een ontwerp voor een vaderdag ansicht kaart en toen kwam ik op dit idee. Het kwam bij mij op door ik aan vader, schepper dacht. En ook alle bija  (zaad) is van mij afkomstig, of oorsprong Bhagavad gita. Ook een verhandeling die ik heb gelezen over het onze Vader beschreef, dat men twee vaders heeft, en om het moeilijker te maken een de Schepper God. Nu dit kwam bij mij op en door een bisschop kostuum plus mijter, of een pauselijk ambsgewaad. Kwam ik op drie keer Vader uit, God , de priester, en de natuurlijke vader.. En wat wordt hier boven gezegd? Ik ben het Vader! De drie eenheid.

Bhagavad gita 7-7

O overwinnaar* der rijkdom er is geen waarheid die boven Mij uit gaat. Alles houdt verband met Mij, als parels aan een draad geregen.
*overwinnaar = Arjoen