vrijdag 29 januari 2010

Vegetariers 45 procent minder kans op leukemie

Uitgave 1-010 Bhakta Mag-e-zine Vegetariër 45% minder kans op  kanker (leukemie, alvleesklier
Dit was de uitkomst van het onderzoek van Cancer Research UK epidemiologie unit van Oxford Universiteit. Ook werd het risico verlaagd op andere vormen van kanker. Nu dit door een op een hoog peil staand wetenschappelijke instituut geconcludeerd is na grondig onderzoek. Valt het doek voor velen nihilistische wetenschappers die nee bleven zeggen tegen onderzoek uitkomsten van kleine ziekenhuizen, en instituten. Die al meer dan tientallen jaren geleden dit al geconstateerd en gepubliceerd hadden en de rest van de overheid zwaar gesubsidieerde onderzoek- centra unaniem tegen zich kregen. Neem ook met het lezen van van dit artikel goed de opmerking, van de vertegenwoordiger in u op. Co-author Naomi Allen, van het Cancer Research UK epidemiologie unit at Oxford University, zegt waarom dit bij vegetariërs zo is weten wij niet.! Dit is de reden waarom dat vegetarisch of vleesloos eten negatief wordt benadert door een groot gedeelte van de wetenschappers. Dat dit al een hetze is geworden.Omdat vlees zwaar gesubsidieerd wordt om economische redenen al is dit alleen lucratief voor de vlees industriëlen. Minder vlees eten verkleint het risico op ziekten, en vermindert ook het broeikas effect. Als inwoner van de Europese unie betaalt men aan de vlees productie mee, of men wilt of niet door de belasting . Ageren tegen deze is de enige oplossing. http://www.guardian.co.uk/science/2009/jul/01/vegetarians-blood-cancer-diet-risk

woensdag 20 januari 2010

Boeddhisten en Bhagavan met Jesus, vele boeken een essence

Gelezen, boeddhisten geloven in de goden net als overal in India gebruikelijk is. Hoe weet men nu of men gerealiseerd is?
Wanneer u uw gezicht voelt bewegen, of vertrekken zonder de aanleiding te bemerken dan bent u gerealiseerd, iets wat moeilijker te aanvaarden is, heeft u afkeer dan is het uw geest, secu vals ego. De ziel is sat cit ananda deze heeft kennis gelukzaligheid en eeuwigheid de rest is vals ego een laag die de ziel bedekt, begeerte jaloezie allemaal uit uw Maya of materiële opvoeding, dit staat al in de bijbel vermeld die velen op school gehad hebben, of uitden treuren hebben moeten leren, of er naar geluisterd. Jesaja en Elia uit de woestijn, zie ook de rshi of yogi ver van de mensen af mediteren ivm dit onderwerp, vasten. De mens moet zijn goede eigenschappen ontplooien zoals in Bhagavad gita en ook in de bijbel vermeld staat,dit kan door yoga dan komt men zijn verlangens en diepere gevoelens te weten. En hierdoor kan men zijn juk of modern zijn programmering afwerpen. . Liefde voor God blijft dan de essence van al deze heilige geschriften,Christus, Krishna, Rama of de avataar Boeddha, scheelt er nu iets aan mij?

dinsdag 5 januari 2010

Boeddha en het Mahabharath

Uit de eerste prediking van de Boeddha: " Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaande. Dan volgt een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vervloeiende is als al het voorafgaande. Vreugde en leed wisselen elkaar door de eeuwen heen af, zolang het wiel van geboorte en dood wentelt." (Woorden van Boeddha, Ir. J.A. Blok). Dit wordt ook besproken door ZH AC Bhaktivedanta svami na het opraken van het spirituele tegoed op de hemelse planeten valt men weer naar de lagere wereld.