donderdag 24 juni 2021

Zonde, een gemiste kans, zonde in de betekenis

 

Zonde.


Zonde, een gemiste kans, zonde in de betekenis van jammer het nieuwe is er weer vanaf. Toch zonde van je tijd. Een zonde om dat te laten liggen!!! Zonde, als een woord heeft dus veel meer kanten, interpretatie dan alleen de religieuze! 

Ook heeft men vaak een eenzijdig begrip dat zonde je van god of de spiritualiteit af zou houden. Je zou kunnen uitgaan dat men door de "zonde" te beleven, dat de "ongelovige" ook op deze manier tot inkeer kan komen God zelfs in het materiële ontdekken. Kijk de inkeer kan komen doordat men de leegte van het bestaan in gaat zien! Al is dit een hoge realisatie zelfs voor veel gelovigen! De meesten blijven leven in de illusie van werken, het “eigen huis” boompje beestje. Een gezin stichten en kinderen verwekken, en het konijntje of hond voor de kinderen! Het klinkt bekend, maar is dit echt het echte leven? Of meer een leven opgevuld naar het voorbeeld van en door de ouders en familie nagevolgd, omdat het zo hoort!! Dit zijn je hechtingen! Een vals houvast aan een irreële werkelijk! Houd jij die baan wel?  Wordt men wel gelukkig oud samen? Hoeveel huizen zijn er niet onteigend, bomen gekapt? Steeds vaker wordt de heilige belofte uitgesproken voor het altaar, of de kansel tijdens de huwelijksceremonie, later weer verbroken, een belofte van elkaar trouw blijven, verbonden blijven voor de rest van de menselijke levensduur, een belofte voor God en beide families, vrienden, en kennissen, collega's! Of men trouwt helemaal niet meer, en dat is eigenlijk naar menigeen minder erg dan zijn belofte verbreken! Dus wat is zondig? Denk even niet aan moord want er zijn hele volkeren uitgeroeid in Gods naam met zijn zegen! Vooral als men gewonnen had, hoort men God is met ons! Daarom begon ik over zonde, dat wat de een zonde noemt, is voor de ander een onderdeel van de normale spreektaal, wat men zich vaak niet realiseert is dat zonde naar het schrift je van god afhoudt! Kijk zonde is geen werkwoord! En ik wil vooral de nadruk erop leggen dat je van oordelen en veroordelen, zelf het meeste last hebt, dat speelt zich echt in jouw eigen gedachten af! Kijk iedereen maakt wel onderscheid, ziet verschillen, een appel is geen peer, ze zijn dus verschillend, maar het is allebei fruit! Maar in hoeverre laat jij die gedachten heen en weer gaan, terugkeren in je denken? Zie je alleen de zonde (fouten), want hoe meer er over de zonde (fouten) gepraat (gedacht) wordt, hoe groter de schade wordt, het groeit! Of zit er ook het zaad van liefde, vergeving, compassie in je gedachten en handelen? En probeer jij dat ook verder te ontwikkelen? Laat jij die zaadjes wel ontkiemen, tot wasdom komen? In de bloei gaan, nieuw zaad vormen en zich dan uitzaaien? Het vergt beheersing van het denken en bewegen, eigenlijk is het meer naar een totale bewustwording toe te werken. En echt jezelf religieus voordoen meer dan men in werkelijkheid is! Is eigenlijk verstard worden in je denken dat is veel eenvoudiger, maar of je dit echt naar God brengt?! Nadat men iedereen buiten het eigen geloof eigenlijk veroordeeld? Zondaren, ontucht, wij de uitverkorenen, hoe vaak hoor je dat niet! Terwijl de mensen toch allemaal kinderen Gods zijn, zijn schepselen! Hij die zijn kinderen lief heeft spaart de roede niet staat er geschreven. En wie het nieuws wel eens ziet merkt al gauw op dat er bijna niemand gespaard wordt op deze wereld! Om het naar de Bijbel meer kracht te geven. Wie kent niet het verhaal van de zoon die het huis verliet Lucas 15-11! Zijn erfdeel verkwisten dat hij op de voorhand gekregen had! Gehoereerd, wat een taalgebruik eigenlijk in die Bijbel, vergokt, verkwanseld. En wat gebeurt er, hij gaat berooid terug. En zijn vader ontvangt hem met open armen! Geeft hem nieuwe kleding en goed te eten. Want hij is teruggekeerd. Als je dit dan gelezen hebt heeft die berouwvolle zondaar toch de beste kansen naar dit Bijbelse verhaal, en vergeet ook die andere verhalen niet zoals Lucas 15.8! Pieter  Je mag het ook delen,  zolang je het stuk maar intact houdt, met naamsvermelding bhaktamagazijn.blogspot.nl en een werkende link naar deze blogpost!

dinsdag 15 juni 2021

dat je meer een toeschouwer bent

 Ik schrijf het vaak genoeg dat jij niet je gedachten ben, dat je meer een toeschouwer ben die de gebeurtenissen, in het dagelijkse leven gadeslaat! Het echte ik, of jij is vrede, en vreugde! Soms als de gedachtestromen luwen hoor je een andere stem op de achtergrond. Misschien is het wel een antwoord op een vraag of hoe jij iets kan doen! Vaker is die stem of het weten een soort ruis op de achtergrond terwijl allerlei gedachten als stemmen erdoor of overheen schetteren! Maar hoe meer jij die momenten van stilte ervaart, des te meer zal die hogere energie, ook de hogere intelligentie genaamd mee "jouw gedachten" ten goede gaan beïnvloeden! Het is een stap of trede van het verlichte bestaan, wat iedereen zelf kan ondervinden! En ook niet onbelangrijk de een noemt het de boodschap van de engelen, de ander spreekt van spirituele gidsen of de hogere leiding!!!   Groet Pieter