maandag 12 december 2022

Boedha en zijn ontmoeting met Angulimala!

 


Boeddha, de negende avatar van Vishnu. Hij was van grote invloed op het leven van
mensen in zijn tijd en blijft na eeuwen nog steeds mensen over de hele wereld met zijn kennis inspireren. Dit verhaal gaat over Zijn bekering van Angulimala, de meedogenloze moordenaar. Angulimala is een belangrijke figuur in het boeddhisme als een van de kwade krachten die door de verlossende kracht van Boeddha tot monnik werd veranderd. Hij vermoordde mensen genadeloos voor zijn plezier en sneed dan een van hun vingers af. Vroeger droeg hij een slinger van dergelijke vingers om zijn nek,

zondag 11 december 2022

betekenis Religieuze teksten

 

 Religieuze teksten, inclusief de Schrift, zijn teksten die verschillende religies als centraal beschouwen in hun religieuze traditie.   De termen heilige tekst en religieuze tekst zijn niet noodzakelijkerwijs uitwisselbaar in die zin dat sommige religieuze teksten als heilig worden beschouwd vanwege het geloof in sommige theïstische religies zoals de Abrahamitische religies dat de tekst goddelijk of bovennatuurlijk geopenbaard of goddelijk geïnspireerd is, of in niet- theïstische religies, zoals sommige Indiase religies, worden ze beschouwd als de centrale leerstellingen van hun eeuwige dharma                                                                     Veel religieuze teksten zijn daarentegen eenvoudig verhalen of discussies die betrekking hebben op de algemene thema's, interpretaties, praktijken of belangrijke figuren van de specifieke religie.