donderdag 20 oktober 2011

Offeren. De Katholieke methodiek van standaard gebeden voor de maaltijd en dankzegging.

Zegen vragen voor de maaltijd, en dankzegging vertaald is gebed een mantra
opmerkelijk is ook dat alles als een gift van god beschouwt wordt, wat interpreteerd dat men weet dat het niet hun eigendom was! Maar van giften (donaties) van God. Lees hier ook mantra 2 van de Sri Isopanishad. Isavasyam idam sarvad jagatyam jagat op na. Ook de tekst van de "mantra"of gebed komt overeen met de mantra die men na offer rituelen reciteert om eventuele fouten, overtredingen genoemt. Om hiervoor vergiffenis en ook om deze werken, offeringen compleet te maken en of Hij deze wilt accepteren als compleet.
God Blessing Before Meals Gods zegen voor maaltijden: Voice
Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive
from your bounty, through Christ our Lord. Amen.
(Add for midday): Mensae coelestis participes faciat nos, Rex aeternae gloriae. Amen.
May the King of everlasting glory make us partakers of the heavenly table. Amen.
(Add for evening): Ad coenam vitae aeternae perducat nos, Rex aeternae gloriae. Amen.
May the King of everlasting glory lead us to the banquet of life eternal. Amen.
Grace after Meals: Voice
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
We give you thanks, almighty God, for all your benefits,
who live and reign for ever and ever. Amen.
Deus det nobis suam pacem. Et vitam aeternam. Amen.
May the Lord grant us his peace. And life everlasting. Amen.
Act of Contrition: Voice
Deus meus, ex toto corde poenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum poenas a Te iuste statutas promeritus sum, sed praesertim quia offendi Te, summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia Tua, de cetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen.

(x)O My God, I am heartily sorry for having offended Thee and I detest all my sins because of Thy just punishments, but most of all because they offend Thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to sin no more and avoid the near occasions of sin. Amen.
V. And the Word was made Flesh.

R. And dwelt among us.
All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.

incarnatie en verering naar de katholieken gebeden (demis0.

Overeenkomsten met janmastami
Hier in deze gebeden wordt aandacht en eer geschonken aan de vrucht van de schoot van de moeder Gods Maria Magdalena. en zij ontving de Heilige geest (ziel) Dat was Jesus, nu dat noemt men ook geboorte nemen, of incarneren, reincarneren. zie ook het Srimad Bhagavatam hierover. De teksten staan hier ook op de site.
V. The Angel of the Lord declared unto Mary.
R. And she conceived of the Holy Ghost.

All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.

Gezegend zijt gij, heil aan u Maria vol van genade. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot Jesus. Zo wordt de genade van de moeder Gods gevraagd, zo gebeurt dit ook naar de Indiase geschriften, men vraagt de genade van de moeder en ook zuster of broer.Deze zijn middelaar omdat deze een betere verstandhouding hebben met God dan de meesten onder ons.

2V. Behold the handmaid of the Lord.
R. Be it done unto me according to thy word.
All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.

3V. And the Word was made Flesh.
R. And dwelt among us.
All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.
En het woord was vlees geworden, er staat geschreven dat God in zijn Naam of Namen verblijft, aanwezig is. Nu na de belichaming Dehino smin yatha dehe, de belichaamde ziel (bg2-13) is de Heer van belichaamd van de kinderjaren naar de jeugd, volwassenheid gegaan. en het woord werd vlees, alhoewel transcendentaal, het blijft God
V. Pray for us, O Holy Mother of Christ.

R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
V. Let us pray. Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that, we to whom the Incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an Angel, may by His Passion and Cross, be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ our Lord. All. Amen.
De incarnatie van Christ werd van tevoren bekend gemaakt, en ook de opstanding, herrezen uit de dood. De boodschap dat er leven na de dood is. Alleen het lichaam sterft, de ziel blijft bestaan is de verklaring naar het Nederlands van deze tekst

maandag 17 oktober 2011

hoe wordt ik vegetarier?


Ik had de vraag, wat is een vegetariër, de meningen verschillen van vegetaries eten tot niets dierlijk, een koe dat is ook een vegetariër, maar geen veganist want deze drinkt geen melk.

Maar zoals u weet heeft u dat ook gedaan, of het kwam van een bekende firma die de koe gebruikt als oorsprong voor de bron van elementen van de melk heeft, en niet uw eigenste moeder als voedster of min.

Maar alle gekheid op een stokje, dat is iemand die geen dierlijke producten eet. een veganist die drinkt ook geen melk eet geen kaas en draagt ook geen leer. Dus een bewuste vegetariër die koopt ook geen producten waar dieren op een of andere wijze in het productie proces gebruikt worden, ook dierproef vrije zepen ! Ook geen vis, vis wordt nog wel eens als vegetarisch gezien!

En weer een zijsprong, soja is te vermijden want door van deze afkomstige producten zoals tofu, worden wouden platgehakt, voedsel gebieden van de van origine daar levenden dieren (habitat). Dus niet verantwoord! ( Er is hoop, het komt ook uit Oostenrijk)

Wat men noemt 3e wereld landen daar komen vaak producten vandaan,die daar de grond uitmergelen door mono cultuur, en daardoor kunnen de mensen aldaar niet de voor hun nodige eigen voedsel, gewassen laten groeien. Maar terug naar eigen land.

De koe dit dier in Friesland onze moeder genoemd , wil men al in wat men koeien flats een soort moderne concentratie kampen voor dieren plaatsen! En ik neem aan dat degene die de koe hun moeder noemen deze niet opeten. Waarom dit, om de aandacht erop te vestigen dat dit gezonde product minder gezond kan wezen dan men denkt door de koe niet op een wei staat te grazen . Dit alles heeft te maken met menselijkheid en aandacht voor wat men doet en eet, en door zelf zo min mogelijk sporen in het landschap achter te laten, in India is dit een deel van het hindoeïsme, en ik denk dat veel Indiase mensen dit niet zijn volgens de voor genoemde, en velen andere dit gewoon doen uit besef dat dit hier op de aarde een compleet geheel is, en dat al wat men doet snel verstorend werkt op wat men de planeet aarde noemt. Al dit komt op mij zo over, dat ook veel gelovigen, dit niet zien, Gods creatie of de schepping genaamd, die wordt net zo makkelijk als een vuilnisbak beschouwt, of anders een soort onuitputtelijke bron, alleen voor hun genoegen. Een 2e huis, in waar dan ook, alleen in de auto naar het werk, terwijl er ook een collega daarna toegaat, op dezelfde tijd en redelijk op de route, koffie en dan geen solidariteits- koffie, een nieuwe kerk of tempel of een hal voor bijeenkomsten, terwijl er genoeg leeg staat, dit neemt ook grond in beslag waar normaal planten groeien. Inzicht is vaak ver te zoeken, kijk naar Bangla Desh, als voorbeeld daar wordt er bijna jaarlijks grote delen land overstroomd. Nu als men dit weet gaat men toch niet bouwen of investeren in dijken, dan gaat men wat hogerop wonen Dit is zoals ieder kan weten, geen oplossing voor de werkelijke oorzaak, men haalt bossen en ander gewas weg. Men bouwt dammen voor stuwmeren, voor de opwekking van elektriciteit. Maar waar vandaan komt deze manier van denken, aan de ene kant herbebossen, en de andere kant ontbossing of het onder water zetten van complete provincies of voorheen staten. Dit komt doordat u dit kan lezen! Hallo juist daar heeft u deel aan (ik steek de beschuldigende vinger niet uit, omdat dan er 3 naar mij wijzen). Stroom moderne vooruitgang! Normaal zou u dit van mij moeten horen, door middel van mijn stem, dus persoonlijk. De moderne media heeft dit veroorzaakt.

Dit heeft allemaal te maken met vegetarisme en milieu bewust worden! Koop groenten van uit eigen lands bodem en van het seizoen, ook fruit en mijd indien mogelijk exotische producten, maar vooral die niet op deze tijd van het jaar groeien of rijp kunnen zijn. Weet u wat zo een vrucht uit Nigeria moet kosten eigenlijk? Voor de hoeveelheid appelen benodigt voor 200cc appelsap is ongeveer 150 liter water. En dan nog het transport en de verborgen kosten, die men er niet bijtelt of beseft, lucht verontreiniging en vergift, daar worden vaak middelen gebruikt die hier verboden zijn, en daar het grond water vergiftigen


Het vreemde hieraan vindt ik , dit moet mij echt van het hart, men eet van alles, antilope biefstuk, giraffe nek, sprinkhanen en andere insecten, maar de hond, onze vriend! Die wordt niet opgegeten! Dit is niet echt komt dan op bij mij, voor mij nog steeds onbegrijpelijk door een duistere redenering ,waar Freud en Jung wakker over hadden kunnen leggen nachten lang. Waarom geen huisdieren? (Zoiets als de decadentie en verval van Rome)

woensdag 12 oktober 2011

Murti of deiti schilderen de basis! Ondergoed.

Op bovenstaande foto ziet u een voorbeeld hoe de beeldgedaante van ondergoed of onderkleding is voorzien. Deze is geverft op de beeldgedaante voor het fatsoen. Men laat deze tijdens het verkleden of baden niet naakt of bloot.

Zoekresultaten Google en bing vergeleken, door middel van Radha en Krishna

Bing Afbeeldingen
193.000 resultaten op Radha haar naam met hoofdletter, let op de verschillend resultaten met of zonder Hoofdletter of spelling.
RadhaKrishna 65.400 resultaten
radhakrishna 7.940 resultaten
Radharani 7.660 resultaten
Krishna 854.000 resultaten
de resultaten waren nu met of zonder hoofdletter gelijk
Op Google
Radha. Ongeveer 2.230.000 resultaten (0,39 seconden
Radharani. Ongeveer 76.000 resultaten (0,40 seconden)
RadhaKrishna. Ongeveer 596.000 resultaten (0,42 seconden)
Krishna. Ongeveer 3.470.000 resultaten (0,37 seconden)

Roles of Lakshmana